Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

  Skład osobowy

  Historia

  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Ogłoszenia dla studentów

1. 30 marca - konsultacje odwolane

2. Seminarium doktoranckie - Hydrologia

©IGiGP UJ