Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

  Skład osobowy

  Historia

  Byli w¶ród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

Zdjęcie pracowika

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

Stanowisko: profesor

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.38

tel.: +48/12-664-5274

e-mail: joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl

Zobacz także:

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Strona www: http://denali.geo.uj.edu.pl/~j.pociask/

©IGiGP UJ