Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

Zdjęcie pracowika

dr hab. Janusz Siwek

Stanowisko: adiunkt

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.35

tel.: +48/12-664-5277

e-mail: janusz.siwek@uj.edu.pl

Zobacz także:

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Godziny konsultacji: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=31533

Zainteresowania badawcze:
Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych, hydrochemia, procesy hydrologiczne w zlewni, źródła, jakość wód podziemnych, zastosowanie GIS w hydrologii.

Strona www: http://denali.geo.uj.edu.pl/~j.siwek/

Wykazy publikacji w bazach danych:
ResearchGate: http://www.researchgate.net/profile/Janusz_Siwek
ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-1636-1524
Publon: http://publons.com/researcher/1400191/janusz-siwek
Repozytorium UJ: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/browse?value=Siwek%2C+Janusz+%5BSAP11116704%5D&type=author&sort_by=2&order=DESC&rpp=20&update=Aktualizuj&view=mod2&

©IGiGP UJ