Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

  Skład osobowy

  Historia

  Byli w¶ród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

Zdjęcie pracowika

dr Joanna Paulina Siwek

Stanowisko: adiunkt

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.35

tel.: +48/12-664-5277

e-mail: joanna.siwek@uj.edu.pl

Zobacz także:

Wykaz ważniejszych publikacji

 

Konsultacje:
https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=57512

©IGiGP UJ