Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

  Skład osobowy

  Historia

  Byli w¶ród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

Zdjęcie pracowika

dr Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz

Stanowisko: adiunkt

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7, pok. 2.18

tel.: +48/12-664-6770

e-mail: agnieszka.rajwa@uj.edu.pl

Zobacz także:

Wykaz ważniejszych publikacji

©IGiGP UJ