Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli w¶ród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Projekt badawczy

Projekt badawczy nr KBN-0389-P2

Obieg i transformacja antropogenicznych zanieczyszczeń w obrębie geoekosystemów progu Pogórza Karpackiego

Kierownik: Ludwik Kaszowski

Wykonawcy: Joanna Pociask-Karteczka

Okres realizacji: 1992-1995

©IGiGP UJ