Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli w¶ród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Projekt badawczy

Projekt badawczy nr KBN3-P04G-05022

Znaczenie opadów atmosferycznych w kształtowaniu dynamiki dostawy i odprowadzania biogenów ze zlewni pogórskich o różnym użytkowaniu

Kierownik: Mirosław Żelazny

Wykonawcy: Wojciech Chełmicki, Barbara Jaszczyńska Mariusz Klimek, Małgorzata Pietrzak, Jolanta ¦więchowicz

Okres realizacji: 2002-2004

Koszt: 92 250,00 PLN

©IGiGP UJ