Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

Projekt badawczy

Projekt badawczy nr PBZ-KBN-086-P04-2003

Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. (Ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)

Wykonawcy: Wojciech Chełmicki, Maria Baścik, Joanna Pociask-Karteczka, Michał Kasina, Janusz Siwek,

Okres realizacji: 2004-2008

©IGiGP UJ