Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

prof. dr hab. Joanna Pociask-Karteczka

od: do:    sortowanie:

Monografie i podręczniki

Pociask-Karteczka J. (red)., 2019, Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Institute of Geography and Spatial Management - Jagiellonian Univeristy, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, pp. 80.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), 2017, Hydrologia Polski, PWN, Warszawa

Baścik M. (red.), Baścik M., Pociask-Karteczka J., Balon J., German K., Maciejowski W., , 2014, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Tatrzański Park Narod., Wydanie III, Zakopane, ss. 219

Choiński A., Pociask-Karteczka J., 2014, Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 518.

Pociask-Karteczka J., 2013, Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 115.

Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.) , 2012, Wody w parkach narodowych Polski, KH PTG, IGiGP UJ, Kraków, 404.

Artykuły w czasopismach

Czarny G., Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2021, Zmienność cech fizycznych i chemicznych wód źródlanych w zlewni Zagórzańskiego Potoku (Pogórze Spisko-Gubałowskie), Przegląd Geologiczny, 69, 3, 150-160.

Holko L., Sleziak P., Danko M., Bičárová, S., Pociask-Karteczka J., 2020, Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover, , J. Hydrol. Hydromechanics, 68, 2, 180-191.

Pociask-Karteczka J., Rajawa-Kuligiewicz A., 2020, Sprawozdanie z II Międzynarodowych Warsztatów Hydrologicznych, Gosp. Wodna, 1(853), 1/2020, 28.

Pociask-Karteczka J., Żychowski J. , 2018, Zagrożenia związane z wodą - powodzie błyskawiczne , Gospodarka Wodna, 2, 37-42.

Pociask-Karteczka J. , 2018, Zasoby wód płynących Polski. Uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany (recenzja), Gosp. Wodna 2018/8.

Górnik M., Holko L., Pociask-Karteczka J., Bičárová S., 2017, Variability of precipitation and runoff in the entire high Tatra mountains in the period 1961-2010, Prace Geograficzne, 151, 53-74.

Siwek J., Pociask-Karteczka J., 2017, Springs in South-Central Poland - changes and threats, Episodes - Journal of International Geoscience, 40(1): 38-46

Kłapyta P., Zasadni A., Pociask-Karteczka J., Franczak P., Gajda A., 2016, Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review, Quaternary International, 415:126-144

Kurzyca I. Choiński., Pociask-Karteczka J., Ławniczak A., Frankowski M., 2015, Terms and conditions of high-mountain lake ice-cover chemistry (Carpathians, Poland), Journal of Glaciology, 61, 230, 1207-1212.

Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., Pociask-Karteczka J., Skrzypczyk L., , 2014, Zasoby wodne i ich wykorzystanie, Nauka, 1/2014, 77-98.

Pociask-Karteczka J., 2014, Halny w Olczyskiej , Tatry, 47.

Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Georeview, Special Issue, M. Mindrescu, ed. Late Pleistocene and Holocene Climate Variability in the Carpatho-Balcan Region, Abstract Volume, Stefan cel Mare University Press, 137-143.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2013, Wojciech Chełmicki (1952-2011), Przegląd Geogr., 85, 3, 477-480.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., 2012, Pomiary grubości pokrywy lodowej na Czarnym Stawie pod Rysami, Wierchy, 76 (115), 237-238.

Gradinaru I., Osep I., Pociask-Karteczka J., Brancelj A., Macha P., 2012, Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolatau" based on toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia, Georeview, 21, 68-79.

Pociask-Karteczka J., Choiński A., , 2011, Recent trends in ice cover duration for Lake Morskie Oko (Tatra Mountains, East-Central Europe), Hydrology Research, 43.4, 500-506.

Pociask-Karteczka J. , 2011, River runoff response to climate changes In Poland (East-Central Europe), , IAHS Publ. 344, 182-187.

Artykuły i rozdziały w monografiach

Pociask-Karteczka J. , 2020, Przez lądy i morza , [w:] Kundzewicz Z.W., Publikacja jubileuszowa z okazji 70-ych urodzin, Poznań, 67-68.

Pociask-Karteczka J., Balon J., Holko L., 2019, High mountains in the Baltic Sea basin , [w:] J. Pociask-Karteczka, red., Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 17-26.

Żelazny M., Pęksa Ł., Bojarczuk A., Siwek J. P., Sajdak M., Siwek J., Rajwa-Kuligiewicz A., Pufelska M., Pociask-Karteczka J., 2019, Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains , [w:] J. Pociask-Karteczka (ed.), 2019, Sustainable water resources managementin high mountains in the Baltic Sea Region, IGiGP UJ, Kraków.

Holko L., Pociask-Karteczka J., 2019, Hydrology of the Tatra Mountains - local and regional significance, [w:] J. Pociask-Karteczka, red., Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 27-40.

Pociask-Karteczka J., Twardosz R. Kundzewicz Z., Rajwa-Kuligiewicz A. , 2018, Natural hazards in Poland , [w:] Exploring Natural Hazards: a Case Study Approach, D. Bartlett, R. Singh (red.), Taylor & Francis Group, 315-343.

Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2018, Wojciech Chełmicki (1952-2011), [w:] Geografowie polscy : słownik biograficzny. T. 1, IGiGP, Kraków, s. 218-220.

Pociask-Karteczka J., Holko L., Górnik M;., Bičárová S., 2018, Opady i odpływ w małych zlewniach w Tatrach Wysokich w zlewisku Morza Bałtyckiego, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 41, 135-151.

Pociask-Karteczka J., Żelazny M.,, 2017, Jakość i stan ekologiczny wód rzecznych [w:] Hydrologia Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 139-146

Pociask-Karteczka J. , 2017, Levadas - atrakcja turystyczna Madery , [w:] M. Drewnik, M. Mika, red., Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa, IGiGP UJ, Kraków, s. 229-236.

Soja R., Pociask-Karteczka J., 2017, Wpływ lasu na obieg wody , [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Wyd. PWN, Warszawa, Pociask-Karteczka J., Wyd. PWN, Warszawa, 54-60.

Pociask-Karteczka J. , 2017, Położenie hydrograficzne Polski na tle Europy , [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Wyd. PWN, Warszawa, Pociask-Karteczka J., Wyd. PWN, Warszawa,15-21.

Pociask-Karteczka J. , 2016, Wincentego Pola ustalenia hydrograficzne. Próba oceny , [w:] M. Łoboz (red.) Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, alinea, Wrocław, 143-163.

Pociask-Karteczka J., Bochenek P., 2014, Źródła, [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 232-243.

Pociask-Karteczka J., 2014, Ruch turystyczny , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 394-401.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2014, Zjawiska lodowe , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 66-79.

Choiński A., Kurzyca I., Pociask-Karteczka J., 2014, Skład chemiczny pokrywy lodowej , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 80-91.

Pociask-Karteczka J., 2014, Wysokogórski typ obiegu wody w Tatrach , [w:] R. Cieśliński, K. Jereczek-Korzeniowska, Problemy badań wody w XX i XXI wieku, Wyd. UG, Gdańsk, 308-329.

Pociask-Karteczka J., Choiński A., Nieckarz Z., 2014, Dynamika stanów wody , [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 38-49.

Siwek J., Baścik M., Pociask-Karteczka J., Rzonca B., 2014, Źródła wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej - przemiany i zagrożenia, A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaiu środowiska, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, z. XX, t. 2, s. 307-315.

Pociask-Karteczka J., Żychowski J., 2014, Powodzie błyskawiczne (flash floods) - przyczny i przebieg , [w:] T. Ciupa, R. Suligowski, red. Woda w mieście, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, 2, 213-226.

Pociask-Karteczka J., 2013, Badania hydrologiczne w polskich Tatrach po II wojnie światowej, [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 35- 52.

Mehta R., Pociask-Karteczka J., 2013, The natural and anthropogenic changes of springs In the Krakowsko-Wieluńska and Miechowska Uplands and the role of springs in the natural and cultural landscapes - summary, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.) Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, 293-295.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2013, Stratyfikacja termiczna Morskiego Oka w sezonie zimowym, [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 103-107.

Pociask-Karteczka J., 2013, Ocena jakości wód podziemnych , [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 163-166.

Pociask-Karteczka J., 2013, Charakterystyka obszaru badań, [w:] J. Siwek, M. Baścik (red.), Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, s. 23-44.

Pociask-Karteczka J., Degórska B. , 2013, Rozwój funkcji uzdrowiskowej i przyrodolecznictwa, [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 215-218.

Pociask-Karteczka J., 2013, Wody podziemne , [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby - ochrona - kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 49-59.

M. Kot, J. Pociask-Karteczka, 2012, Tatrzański Park Narodowy , [w:] R. Bogdanowicz, P. Jokiel, J. Pociask-Karteczka (red.), Wody w parkach narodowych Polski, KH PTG, IGiGP UJ, Kraków, 310-327.

Materiały konferencyjne

Bochenek P., Pociask-Karteczka J., 2016, Cechy fizyczne i chemiczne wod w masywie Miedziane (Tatry Wysokie) (The physico-chemical properties of water at the Miedziane massif (The High Tatra Mountains)) , [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane,

Franczak P., Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2016, Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia jezior na obszarze Tatr (Regional distribution of lakes in the Tatra Mountains) , [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane,

Bochenek P., Pociask-Karteczka J. , 2016, Cechy fizyczne i chemiczne wód w masywie Miedziane (Tatry Wysokie),, [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 29-30.

Franczak P., Pociask-Karteczka J., Gajda A. , 2016, Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia jezior na obszarze Tatr , [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 37.

Pociask-Karteczka J., Siwek J.P., Wachniew P. , 2016, Sezonowa dynamika składu izotopowego wód Wywierzyska Olczyskiego [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. , [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 54.

Szczerbińska A., Pociask-Karteczka J. , 2016, Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu - tendencje i zmienność , [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 70-71.

Szczerbińska A., Pociask-Karteczka J., 2016, Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu - tendencje i zmienność (Ski season on the Kasprowy Wierch - trends and variability), [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane,

Siwek J.P., Pociask-Karteczka J., Wachniew P. , 2016, Sezonowa dynamika składu izotopowego wód Wywierzyska Olczyskiego (Isotope hydrology research in the Tatra Mts. Seasonality of isotopic composition of the vaucluse Olczyskie Spring) , [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane, s. 163-170.

Mapy tematyczne

Siwek J., Żelazny M., Liova S., Simor V., Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Podział hydrograficzny, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.1 Stosunki wodne, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Żelazny M., Siwek J., Liova S., Simor V., Dąbrowska K., Wolanin A., Pociask-Karteczka J., Pęksa Ł., Gajda A., Siwek J.P., Rzonca B., Gavurnik J., 2015, Stosunki wodne i regiony hydrograficzne, [w:] Dąbrowska K., Guzik M. (red.), Atlas Tatr - Przyroda nieożywiona, Ark. III.1 Stosunki wodne, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane

Inne publikacje

Pociask-Karteczka J. , 2020, Kraków i woda, Ekolog Polski

Pociask-Karteczka J. , 2020, Na szlakach gwiezdnych gór czyli w Serra da Estrela, Wierchy, 83(2017), 173-182.

Pociask-Karteczka J. , 2020, Rozwój zrównoważony - szansą na zachowanie krajobrazu, Ziemia, 66, 15-48.

Pociask-Karteczka J. , 2020, Od hidrografii do hydrologii - 50 lat istnienia Zakładu Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Alma Mater, 219, 129-144.

Pociask-Karteczka J. , 2020, PKL zapomina... albo rzecz o udawaniu, Tatry, 71, 24-25.

Pociask-Karteczka J. , 2020, "W górach jest wszystko". Sprawozdanie , Wierchy, 84(2018), 301.

Pociask-Karteczka J. , 2020, Granice ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze. Czy istnieją?, Ekolog Polski

Pociask-Karteczka J. , 2020, "Pilnujcie mi tych szlaków". Sprawozdanie, Wierchy, 84(2018), 296-297.

Pociask-Karteczka J. , 2020, Wody Wielkopolski. Recenzja, Gospodarka Wodna, 5/2020, II, III okł.

Pociask-Karteczka J. , 2020, Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Recenzja, Wierchy, 83(2017), 332-333.

Pociask-Karteczka J. , 2019, Płynie Wisła płynie..., Ziemia, 95-144.

Siwek J., Pociask-Karteczka J., 2019, Międzynarodowa Konferencja Experimental and Representative Basins (ERB) : Darmstadt, 11-14 września 2018 r., Gospodarka Wodna, 79(1): 32.

Pociask-Karteczka J. , 2019, Nad Yamdrok - świętym jeziorem Tybetu, Maćkowa Perć, Pismo Przewodników Tatrzańskich, 2(38), 21-25.

Pociask-Karteczka J. , 2019, Trzech chłopców z Kuźnic, Tatry, 68, 154-159.

Pociask-Karteczka J. , 2018, Szlakami pamięci ludzi gór, Alma Mater, 196, 134-135.

Pociask-Karteczka J. , 2018, Barszczewski Leon, Dobija Antoni, Dynowska Irena, Dynowski Jerzy, Tlaka Gaudyn-Alicja, [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., IGiGP UJ, Kraków

Pociask-Karteczka J. , 2018, Tajemnica pewnego grobu, Tatry, 65, 156-161.

Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2018, Chełmicki Wojciech, [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., IGiGP UJ, Kraków

Pociask-Karteczka J. , 2017, Krew przykryta liśćmi paproci, Tatry, 60, 164-167.

Pociask-Karteczka J., Gónik M. , 2017, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Tatrach Wysokich w latach 1961-2010, Maćkowa Perć 2(34), 13-15.

Pociask-Karteczka J. , 2017, Wywierzysko Olczyskie - krenologiczny gigant, Źródło, 1 (54), 28-29.

Pociask-Karteczka J. , 2016, Opowiadania Adama Żuchowskiego,, Wierchy, 79 (118), 304-305.

Kłonowska-Olejnik M., Banaś A., Pęksa Ł., Pociask-Karteczka J. , 2016, Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne,, Wierchy, 79 (118), 171-173.

Pociask-Karteczka J. , 2016, Z życia dawnych Kuźnic, Tygodnik Podhalański, 47, 26-27.

Pociask-Karteczka J. , 2016, Wędrówki Jana Pawła II w "rytmie górskich potoków", , Na szlaku, e-104, 300, s. 19-20.

Pociask-Karteczka J., Choiński A., 2016, Tajemnice Morskiego Oka, , Widziane z gór, luty, 12-13.

Pociask-Karteczka J., Choiński A., , 2015, Tajemnice Morskiego Oka, n.p.m. Widziane z gór, 2, 12-13

Jelonkiewicz Ł., Pociask-Karteczka J., 2013, Rzecz o hydrologii Bieszczadów, Wierchy, 77 (116), 283-285. (recenzja)

Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2011, Wojciech Chełmicki (1952-2011), Przegląd Geofizyczny 56(3-4): 305-307.

©IGiGP UJ