Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Skład osobowy

  Historia

  Byli w¶ród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

mgr Judyta Lasek

od: do:    sortowanie:

Artykuły w czasopismach

Lasek J., D±bek N., Ja¶kowiec B., Mocior E., Peek B., Plenzler P., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2012, ¬ródła w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 20: 254-267.

Artykuły i rozdziały w monografiach

Lasek J, Siwek J., 2012, Magurski Park Narodowy, [w:] Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J., Wody w parkach narodowych, IGiGP UJ, KH PTG, s. 136-147

©IGiGP UJ