Jagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Department of Hydrology

Poland, PL30-387 Cracow, Gronostajowa Str. 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Staff

  History

  In memorium


  Research

  Papers


  Photos

  Announcements

  Downloads

from: to:    sort order:

Journal articles

Siwek J.P., Szymański W., Siwek J., Żelazny M., Klimek M. , 2021, Linking soils and streams during events: response of stream water K+ concentration to soil exchangeable K+ concentration in small catchments with fragipan soils (Carpathian Foothills, Poland), J. Hydrol. Hydromech., Vol. 69(1): 49 - 64

Płaczkowska E., Cebulski J., Bryndza M., Mostowik K., Murawska M., Rzonca B., Siwek J., 2021, Morphometric analysis of the channel heads based on different LiDAR resolutions, Geomorphology, 375, 107546

Czarny G., Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2021, Zmienność cech fizycznych i chemicznych wód źródlanych w zlewni Zagórzańskiego Potoku (Pogórze Spisko-Gubałowskie), Przegląd Geologiczny, 69, 3, 150-160.

Mostowik K., Krzyczman D., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., Wacławczyk P. , 2021, Spring recharge and groundwater flow patterns in flysch aquifer in the Połonina Wetlińska Massif in the Carpathian Mountains, Journal of Mountain Science 18

Holko L., Sleziak P., Danko M., Bičárová, S., Pociask-Karteczka J., 2020, Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover, , J. Hydrol. Hydromechanics, 68, 2, 180-191.

Pociask-Karteczka J., Rajawa-Kuligiewicz A., 2020, Sprawozdanie z II Międzynarodowych Warsztatów Hydrologicznych, Gosp. Wodna, 1(853), 1/2020, 28.

Rajwa-Kuligiewicz A., Radecki-Pawlik A., Skalski T., Plesiński K., Rowiński P.M., Manson J.R., 2020, Hydromorphologically-driven variability of thermal and oxygen conditions at the block ramp hydraulic structure: The Porębianka River, Polish Carpathians, Science of The Total Environment, Vol. 713, 136661

Szymański W., Siwek J., Skiba M., Wojtuń B., Samecka-Cymerman A., Pech P., Polechońska L., Smyrak-Sikora A., 2019, Properties and mineralogy of topsoil in the town of Longyearbyen (Spitsbergen, Norway), Polar Record (published online: 04 June 2019), doi: 10.1017/S0032247419000251

Mostowik K., Jastrzębska B., Kowalik K., Powroźnik P., Pufelska M., Rzonca B. Siwek J., 2019, Odpływ podziemny ze zlewni elementarnych w Bieszczadach , Roczniki Bieszczadzkie, 27: 385-405

Mostowik K., Siwek J., Kisiel M., Kowalik K., Krzysik M., Plenzler J., Rzonca B., 2019, Runoff trends in a changing climate in the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, Poland), Catena, 182, 104174

Żelazna-Wieczorek J., Mostowik K., 2019, Różnorodność gatunkowa okrzemek Bieszczadzkiego Parku Narodowego - okrzemki źródła Elizy na Połoninie Wetlińskiej, Roczniki Bieszczadzkie, 27: 327-342

Kisiel M., Bochnak D., Jastrzębska B., Mostowik K., Pufelska M., Rzonca B., Siwek J., 2018, Skład chemiczny wód źródlanych w masywie Połoniny Wetlińskiej, Roczniki Bieszczadzkie, 26

Mostowik K., Kisiel M., Rzonca B. Siwek J., 2018, Potencjał zasobności zbiorników wód podziemnych w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geograficzny 90(1): 93-110.

Fidelus-Orzechowska J., Wrońska-Wałach D., Cebulski J., Żelazny M.,, 2018, Effect of the construction of ski runs on changes in relief in a mountain catchment (Inner Carpathians, Southern Poland)., Science of The Total Environment, 630:1298-1308

Fidelus-Orzechowska J., Strzyżowski D., Żelazny M.,, 2018, The geomorphic activity of forest roads and its dependencies in the Tatra Mountains, Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 100(1): 59-74

Drewnik M., Rajwa-Kuligiewicz A., Stolarczyk M., Kucharzyk S., Żelazny M.,, 2018, Intra-annual groundwater levels and water temperature patterns in raised bogs affected by human impact in mountain areas in Poland, Science of The Total Environment, 624:991-1003

Strzyżowski D., Fidelus-Orzechowska J., Żelazny M.,, 2018, Sediment transport by uprooting in the forested part of the Tatra Mountains, southern Poland, Catena, 160:329-338

Żelazny M., Rajwa-Kuligiewicza A., Bojarczuka A., Pęksa Ł., , 2018, Water temperature fluctuation patterns in surface waters of the Tatra Mts., Poland, Journal of Hydrology, 564:824-835

Pociask-Karteczka J., Żychowski J. , 2018, Zagrożenia związane z wodą - powodzie błyskawiczne , Gospodarka Wodna, 2, 37-42.

Pociask-Karteczka J. , 2018, Zasoby wód płynących Polski. Uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany (recenzja), Gosp. Wodna 2018/8.

Płaczkowska E., Siwek J., Maciejczyk K., Mostowik K., Murawska M. Rzonca B., 2018, Groundwater capacity of a flysch-type aquifer feeding springs in the Outer Eastern Carpathians (Poland), Hydrology Research, 49 (6): 1946-1959.

Jasik M., Małek S., Żelazny M.,, 2017, Effect of water stage and tree stand composition on spatiotemporal differentiation of spring water chemistiy draining Carpathian flysch slopes (Gorce Mts), Science of The Total Environment, 599-600:1630-1637

Lenart-Boroń A., Wolanin A., Jelonkiewicz E., Żelazny M., 2017, The effect of antropogenic pressure shown by microbiological and chemical water quality indicators on the main rivers of Podhale, southern Poland, Environmental Science and Pollution Research, 24(14): 12938-12948, DOI: 10.1007/s11356-017-8826-7

Bojarczuk A., Chmiel S., Żelazny M., Jelonkiewicz Ł., Janusz J., Hałas S., Trembaczowski A.,, 2017, Anomalia hydrogeochemiczna w Tatrach: źródło z wodami siarczanowymi, Przegląd Geologiczny, 65(11):1025-1028

Drewnik M., Krzemień K., Prędki R., Rzonca B., Skiba S., Żelazny M.,, 2017, Znaczenie parków narodowych dla ochrony naturalnych procesów geomorfologicznych, hydrologicznych i glebotwórczych, Roczniki Bieszczadzkie, 25:355-372

Siwek J. P., Żelazny M., Siwek J., Szymański W., 2017, Effect of land use, seasonality, and hydrometeorological conditions on the K^{+} concentration-discharge relationship during different types of floods in Carpathian Foothills catchments (Poland), Water, Air, & Soil Pollution, 228: 445, DOI 10.1007/s11270-017-3585-0

Żelazny M., Siwek J.P., Fidelus J., Stańczyk T., Siwek J., Rutkowska A., Kruk P., Wolanin A., Jelonkiewicz Ł., 2017, Wpływ wiatrołomu i degradacji drzewostanu na zróżnicowanie chemizmu wód w zlewni Potoku Kościeliskiego w obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, Sylwan, 161(1): 27-33

Górnik M., Holko L., Pociask-Karteczka J., Bičárová S., 2017, Variability of precipitation and runoff in the entire high Tatra mountains in the period 1961-2010, Prace Geograficzne, 151, 53-74.

Mostowik K., 2017, Odpływ rzeczny w Bieszczadach Wysokich w latach 1961-2015, Prace Geograficzne, 151: 75-91

Siwek J., Pociask-Karteczka J., 2017, Springs in South-Central Poland - changes and threats, Episodes - Journal of International Geoscience, 40(1): 38-46

Żelazny M., Kosmowska A., Stańczyk T., Mickiewicz M., , 2017, Effect of deforestation on water chemistry in the Kościeliska Valley in the Western Tatras in southern Poland, Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Land Reclamation, 49(3):223-235

Lenart-Boroń A., Wolanin A., Jelonkiewicz Ł., Chmielewska-Błotnicka D., Żelazny M., , 2016, Spatiotemporal variability in microbiological water quality of the Białka river and its relation to the selected physicochemical parameters of water, Water Air and Soil Pollution, 227 (1): [1-12], doi:10.1007/s11270-015-2725-7

Lenart-Boroń A., Prajsnar J., Krzesiwo K., Wolanin A., Jelonkiewicz Ł., Jelonkiewicz E., Żelazny M., 2016, Diurnal variation in the selected indicators of water contamination in the Białka river affected by a sewage treatment plant discharge, Fresenius Environmental Bulletin, 25, 12, 5271-5279

Kłapyta P., Zasadni A., Pociask-Karteczka J., Franczak P., Gajda A., 2016, Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review, Quaternary International, 415:126-144

Kosmowska A., Żelazny M., Małek S., Siwek J.P., Jelonkiewicz Ł., 2016, Effect of deforestation on stream water chemistry in the Skrzyczne massif (the Beskid Śląski Mountains in southern Poland), Science of The Total Environment, 568: 1044-1053.

Drewnik M., Wasak K., Żelazny M., Jelonkiewicz Ł.,, 2016, Rozpuszczanie skały węglanowej w glebach leśnych buczyn i świerczyn w warunkach laboratoryjnych, Sylwan, 160:751-758

Michno A., Wasak K., Stolarczyk M., Strzyżowski D., Wrońska-Wałach D., Fidelus-Orzechowska J., Sobucki M., Żelazny M.,, 2016, Wpływ wiatrowałów na zróżnicowanie cech osadów aluwialnych w dolinach tatrzańskich o różnym stopniu wylesienia, Landform Analysis, 31: 35-48

Lenart-Boroń A., Wolanin A., Jelonkiewicz Ł., Żelazny M., 2016, Factors and Mechanisms Affecting Seasonal Changes in the Prevalence of Microbiological Indicators of Water Quality and Nutrient Concentrations in Waters of the Białka River Catchment, Southern Poland, Water Air Soil Pollut (2016) 227: 302. doi:10.1007/s11270-016-2931-y

Strzyżowski D., Fidelus-Orzechowska J., Żelazny M.,, 2016, Geomorphological changes within a hillslope caused by a windthrow event in the Tatra Mountains, Southern Poland, Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, 98(4):347-360

Szymański W., Wojtuń B., Stolarczyk M., Siwek J., Waścińska J., 2016, Organic carbon and nutrients (N, P) in surface soil horizons in a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen, Polish Polar Research, 37(1): 49-66, DOI: 10.1515/popore-2016-0006.

Mostowik K., Górnik M., Jaśkowiec B., Maciejczyk K., Murawska M., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., 2016, High discharge springs in the outer flysch Carpathians on the example of The High Bieszczady Mountains (Poland), v. 11(2), Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 11(2): 395-404

Szymański W., Siwek J., Waścińska J., Wojtuń B., 2016, Texture and geochemistry of surface horizons of Arctic soils from a non-glaciated catchment, SW Spitsbergen, Polish Polar Research, vol. 37(3): 361-377. doi: 10.1515/popore-2016-0019

Rzonca B., Siwek J., Zawiło M., Bryndza M., Dojtrowska I., Lasota J., Piech K., Sajdak M., 2016, Niżówka w Bieszczadach w 2015 r., Roczniki Bieszczadzkie, 24: 263-279.

Siwek J.P., Biernacki W., 2016, Effect of tourism-generated wastewater on biogenic ions concentrations in stream water in Tatra National Park (Poland), eco.mont, 8 (2): 43-52.

Rutkowska A., Kohnová S., Żelazny M., Łyp M., Banasik K., 2016, Regional L-Moment-Based Flood Frequency Analysis in the Upper Vistula River Basin, Poland, Pure Appl. Geophys., (on line 2016). doi:10.1007/s00024-016-1298-8

Kisiel M., Dojtrowska I., Kucała M., Rzonca B., Siwek J., Zawiło M., 2015, Termika wód źródlanych w masywie Połoniny Wetlińskiej, Roczniki Bieszczadzkie, 23: 225-237.

Listwan-Franczak K., Franczak P., 2015, Problematyka reklamy zewnętrznej na obszarach cennych przyrodniczo, przykład otoczenia Tatr, Prace Geograficzne, 142, 57-75.

Mocior E., Nowak A., Rechciński M., Franczak P., Hibner J., Krąż P., Tokarczyk N., 2015, Sunrise as a tourist attraction in the context of tourist motivation theory: A case study of the peak of Babia Góra (Western Carpathians), Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 30(30), 109-121.

Mocior E., Rzonca B., Siwek J., Plenzler J., Placzkowska E., Dabek N., Jaśkowiec B., Potoniec P., Roman S., Zdziebko D., 2015, Determinants of the distribution of springs in the upper part of a flysch ridge in the Bieszczady Mountains in southeastern Poland, Episodes, 38(1), 21-30

Jelonkiewicz E., Jelonkiewicz Ł., Wolanin A., 2015, Czynniki kształtujące jakość płytkich wód podziemnych na Pogórzu Wiśnickim, Przegląd Geologiczny, 63: 786-790

Franczak P., Listwan K., 2015, Inwentaryzacja i waloryzacja zasobów przyrody nieożywionej jako podstawa wyznaczania nowych szlaków geoturystycznych, na przykładzie doliny Skawicy, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 17, 4(45), 67-74.

Gromadzka M., Wolanin A., Żelazny M., Pęksa Ł., , 2015, Physical and chemical properties of the Goryczkowe and Bystrej Górne vaucluse springs in the Tatra Mountains, Hydrology Research, 46 (6): 954-968, doi:10.2166/nh.2015.136

Kosmowska A., Żelazny M., Małek S., Siwek J.P.,, 2015, Wpływ wylesień na krótkoterminowe zmiany składu chemicznego wody w zlewni Potoku Malinowskiego (Beskid Śląski), , Sylwan, 159 (9): 778-790

Wolanin A., Chmielewska-BłotnickaD., Jelonkiewicz Ł., ŻelaznyM., , 2015, Spatial variation of the chemical composition of lake waters in the Tatra Nationa Park, Limnological Review, 15 (3): 117-125

Zatorski M., Buczek K., Franczak P., 2015, The structural control of a landslide development and functioning of a lake geoecosystem in the catchment area of the Hucianka Stream (the Outer Carpathians, Beskid Niski), Limnological Review, 15(3), 129-142.

Kurzyca I. Choiński., Pociask-Karteczka J., Ławniczak A., Frankowski M., 2015, Terms and conditions of high-mountain lake ice-cover chemistry (Carpathians, Poland), Journal of Glaciology, 61, 230, 1207-1212.

Zatorski M., Franczak P., Mleczek T., 2015, Geoochrona i waloryzacja jaskiń Beskidu Niskiego i Bieszczadów, Roczniki Bieszczadzkie, 23, 265-285.

Płaczkowska E., Górnik M., Mocior E., Peek B., Potoniec P., Rzonca B., Siwek J., 2015, Spatial distribution of channel heads in the Polish Flysch Carpathians, Catena, 127: 240-249, doi:10.1016/j.catena.2014.12.033

Nowak A.K., Hyla S., Nowak A., Wzorek Z., Żelazny M., , 2015, Rola zbiornika pośredniego w oczyszczaniu wód kopalnianych, Przemysł Chemiczny, 94 (4): 986-988, doi:10.15199/62.2015.6.25

Siwek J.P, Biernacki W. , 2015, Wpływ ścieków odprowadzanych ze schronisk turystycznych na stężenia związków biogennych w potokach - odbiornikach tych ścieków na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (lata 2008-2009), Gospodarka Wodna, 2015/7, 202-209.

Wojtal A. Z, Ognjanova-Rumenova N., Buczkó K., Siwek J., Van de Vijver B., 2015, Revision of Navicula striolata (Grunow) Lange-Bertalot and N. rumaniensis Hustedt with the description of N. friedelhinziae sp. nov., Phytotaxa, 204(3): 177-192, DOI: 10.11646/phytotaxa.204.3.1.

Franczak P., 2014, W dwa wieki po wielkiej powodzi. Wspomnienie powodzi na Wiśle w 1813 roku, Aura. Ochrona Środowiska, 2/14, 4-6.

Franczak P., Listwan K., 2014, Prawna ochrona jaskiń Beskidu Śląskiego jako środek zapobiegania negatywnej działalności człowieka, Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko, 15, 50-58.

Franczak P., Buczek K., Fornal A., 2014, Kaskady potoku Roztoka jako godna ochrony atrakcja geoturystyczna Pasma Policy (Karpaty zewnętrzne), Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 70(2), 99-106.

Franczak P., 2014, Podnoszenie jakości edukacji przyrodniczej poprzez utrwalenie istniejącej i rozwój innowacyjnej bazy edukacyjnej, na przykładzie gminy Zawoja, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 7, 51-66.

Binkowski Ł., Rzonca B., 2014, Seasonal variation of lead in fish pond waters of high hunting activity area and relation to metals and ions., Water, Air, & Soil Pollution, 225, 2217: 1-12. DOI: 10.1007/s11270-014-2217-1

Franczak P., 2014, Morfologiczne zróżnicowanie jaskiń pseudokrasowych zachodniej części Beskidu Zachodniego, Z Badań nad Wpływem Antropopresji na Środowisko, 15, 39-49.

Banaś A., 2014, Źródła centralnej części dorzecza górnej Szreniawy - wydajność i zmiany cech fizykochemicznych w latach 2000-2011, Przegląd Geologiczny 62(7): 366-372.

Franczak P., Listwan K., 2014, Rola barier orograficznych w kształtowaniu preferencji wyborczych ludności na przykładzie pasma Polic, Prace i Studia Geograficzne, 54, 241-254.

Franczak P., 2014, Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne na obszarze Podbabiogórza i Żywiecczyzny w okresie od XVI do pierwszej dekady XXI wieku, Prace Babiogorskie, 15, 83-96.

Franczak P., 2014, Geomorfologiczna rola katastrofalnych wezbrań w transformacji górskich koryt na przykładzie Rybnego Potoku (Masyw Babiej Góry) : wstępne wyniki badań, Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 8, 82-94.

Franczak P., Zatorski M., Szura Cz., 2014, Water in the caves of Polish Outer (Flysch) Carpathians (Beskidy Mountains), Newsletters of the Pseudokarst Commission, 24, 17-24,

Listwan K., Franczak P., 2014, Prawna ochrona jaskiń fliszowych w Beskidach Zachodnich, Aura. Ochrona Środowiska, 1/14, 12-14.

Pociask-Karteczka J., 2014, Halny w Olczyskiej , Tatry, 47.

Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Georeview, Special Issue, M. Mindrescu, ed. Late Pleistocene and Holocene Climate Variability in the Carpatho-Balcan Region, Abstract Volume, Stefan cel Mare University Press, 137-143.

Żelazny M., Wolanin A., Pęksa Ł., , 2014, Majowy żywioł, Tatry, 3 (49): 74-75

Wolanin A., 2014, Zmiany cech fizycznych i chemicznych wód źródeł w zlewni Potoku Chochołowskiego (Tatry Zachodnie), Prace Geograficzne, 138: 45-56

Listwan K., Franczak P., 2014, Ochrona krajobrazu kulturowego i dóbr kultury na obszarach leśnych na przykładzie Huty Polańskiej, Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 8, 162-178.

Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z.W., Pociask-Karteczka J., Skrzypczyk L., , 2014, Zasoby wodne i ich wykorzystanie, Nauka, 1/2014, 77-98.

Listwan K., Franczak P., 2014, Lasy i ich tereny sąsiednie jako obszary cechujące się mniejszą degradacją krajobrazu wywołaną przez reklamę zewnętrzną, Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 8, 149-161.

Listwan K., Franczak P., 2014, Degradacja przestrzeni publicznej i krajobrazu przez reklamy, Aura. Ochrona Środowiska, 6/14, 25-28.

Dumnicka E., Galas J., Jatulewicz I., Karlikowska J., Rzonca B., 2013, From spring sources to springbrook: Changes in environmental characteristics and benthic fauna, Biologia, 68: 142-149. (DOI: 10.2478/s11756-012-0134-6)

Franczak P., 2013, Jaskinie Nadleśnictwa Sucha i ich wpływ na wzrost bioróżnorodności danego obszaru, Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 7, 260-272.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2013, Wojciech Chełmicki (1952-2011), Przegląd Geogr., 85, 3, 477-480.

Chmielewska-Błotnicka D., Małecki J.J., Porowska D., Żelazny M., , 2013, Zmiany składu chemicznego wód źródeł w Tatrach Polskich w ostatnim sześćdziesięcioleciu, Biuletyn PIG, 456 (1): 67-74

Franczak P., 2013, Wpływ silnego wiatru na zmianę krajobrazu i rzeźby terenu na przykładzie wiatrowałów z południowych stoków Pasma Policy (Beskid Żywiecki), Zarządzanie Ochroną Przyrody w Lasach, 7, 273-285.

Buczyński S., Rzonca B., 2013, Wstępne wyniki badań hydrogeologicznych źródeł w Górach Orlickich (rejon Zieleńca i Zákouti), Biuletyn PIG, 456: 45-50.

Żelazny M., Barczyk G., Wolanin A., Wójcik S., 2013, 2013, Zmiany cech fizyczno-chemicznych wód wywierzysk : Chochołowskiego, Lodowego i Olczyskiego w 2009 roku, Biuletyn PIG, 456 (2): 685-69

Wolanin A., 2013, Właściwości fizyko-chemiczne wody potoków tatrzańskich w okresie kwiecień-listopad 2011 r., Prace Geograficzne, 133: 49-60.

Rzonca B., 2013, Wody krasowe rejonu Kotliny Kłodzkiej, Wierchy, 77: 189-193.

Żelazny M., Wolanin A., Płaczkowska E., 2013, Hypsometric factors for differences in chemical composition of spring waters of the Tatra National Park, Polish Journal of Environmental Studies, 22 (1), 289-299.

Siwek J., Siwek J.P, Żelazny M., 2013, Environmental and land use factors affecting phosphate hysteresis patterns of stream water during flood events (Carpathian Foothills, Poland), Hydrol. Process., 27(25):3674-3684, DOI: 10.1002/hyp.9484.

Rzonca B., Buczyński S., 2013, Intense karst denudation in a crystalline basin with a small share of carbonate rocks (Sudety Mountains, SW Poland), Catena, 107: 154-164 (DOI: 10.1016/j.catena.2013.03.003)

Drewnik M., Stolarczyk M., Jelonkiewicz Ł. , 2012, Odczyn masy torfowej w stropowej części torfowiska Wołosate i w jego otoczeniu, Roczniki Bieszczadzkie (20), s. 296-308.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., 2012, Pomiary grubości pokrywy lodowej na Czarnym Stawie pod Rysami, Wierchy, 76 (115), 237-238.

Lasek J., Dąbek N., Jaśkowiec B., Mocior E., Peek B., Plenzler P., Płaczkowska E., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2012, Źródła w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 20: 254-267.

Gradinaru I., Osep I., Pociask-Karteczka J., Brancelj A., Macha P., 2012, Study of the occurrence and distribution of "Iezer" and "Bolatau" based on toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia, Georeview, 21, 68-79.

Żelazny M., Siwek J.P., , 2012, Determinants of seasonal changes in streamwater chemistry in small catchments with different land use : case study from Poland's Carpathian Foothills, Polish Journal of Environmental Studies, 21 (3): 791-804

Pociask-Karteczka J., Choiński A., , 2011, Recent trends in ice cover duration for Lake Morskie Oko (Tatra Mountains, East-Central Europe), Hydrology Research, 43.4, 500-506.

Pociask-Karteczka J. , 2011, River runoff response to climate changes In Poland (East-Central Europe), , IAHS Publ. 344, 182-187.

Buczyński S., Rzonca B., 2011, Effects of crystalline massif tectonics on groundwater origin and catchment size of a large spring area in Zieleniec, Sudety Mountains, southwestern Poland, Hydrogeology Journal, 19: 1085-1101. DOI: 10.1007/s10040-011-0732-3

Siwek J., Rzonca B., Płaczkowska E., Plenzler J., Jaśkowiec B., 2011, Aktualne kierunki badań hydrologicznych w Bieszczadach Wysokich, Roczniki Bieszczadzkie 19: 285-298.

Rzonca B., 2011, Porowatość wybranych mezozoicznych skał węglanowych północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, Biuletyn PIG, 445: 625-632.

Żelazny M., Astel A., Wolanin A., Małek S., 2011, Spatiotemporal dynamics of spring and stream water chemistry in a high-mountain area, Environmental Pollution, 159 (5), 1048-1057.

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W., 2011, Influence of catchment characteristics and flood type on relationship between streamwater chemistry and streamflow: case study from Carpathian Foothills in Poland, Water, Air, & Soil Pollution, 214: 547-563.

Baścik M., 2010, Podstawy prawne i problemy związane z ochroną źródeł w Polsce, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 20, 115-134.

Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., Sobkowiak L. , 2010, Changes in Lake Ice Cover on the Morskie Oko Lake in Poland (1971-2007), , Advances in Climate Change Research, 1, 2, 71-75.

Plenzler J., Bajorek J., Jaśkowiec B., Kołodziej A., Rzonca B., Siwek J., Wójcik S., 2010, Podziemny odpływ jednostkowy w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny 58(12): 1147-1151

Stachnik Ł., Plenzler J., Żelazny M. , 2010, Zakłady przemysłowe wschodniej części aglomeracji krakowskiej jako źródło zanieczyszczenia pokrywy śnieżnej, Przegląd Geograficzny 82(3): 389-408.

Gurung A.B., Bokwa A., Chełmicki W., Elbakidze M., Hirschmugl M., Hostert P., Ibisch P., Kozak J., Kuemmerle T., Matei E., Ostapowicz K., Pociask-Karteczka J., Schmidt L., van der Linden S., and Zebisch M., 2009, Global Change Research in the Carpathian Mountain Region, Mountain Research and Development, 29(3): 282-288.

Baścik M., Chełmicki W., Urban J., 2009, Geoconservation of springs in Poland, Episodes, 32, 3: 177-185.

Pociask-Karteczka J. , 2009, River Hydrology and the North Atlantic Oscillation: A General Review, AMBIO, vol. 35, No 6, s. 312-314.

Rzonca B., Buczyński S., 2009, Water mixing processes within a crystalline massif: Sudety mountains, SW Poland, Hydrology Research, 40, 1: 53-64. DOI: 10.2166/nh.2009.025

Siwek J., Rzonca B., 2009, Tło hydrochemiczne wód w zlewni Górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Biuletyn PIG 436: 469-474.

Urban J., Rzonca B., 2009, Karst systems analysed in borehole logs - Devonian carbonates of the Świętokrzyskie (Holy Cross) Mountains, Central Poland., Geomorphology, 112: 27-47. DOI: 10.1016/j.geomorph.2009.04.024

Siwek J., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Rzonca B., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2009, Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania wykształcenia sieci hydrograficznej w zlewni górnej Wołosatki (Bieszczady Wysokie), Kwartalnik AGH Geologia, 35, 2: 249-261.

Rzonca B., 2008, Carbonate aquifers with hydraulically non-active matrix: A case study from Poland., Journal of Hydrology, 355: 202-213., DOI: 10 1016/j.jhydrol.2008.03.021.

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W., 2008, Annual Changes in the Chemical Composition of Stream Water in Small Catchments with Different Land-use (Carpathian Foothills, Poland), Soil and Water Research, 3: 129-137.

Rzonca B., Kołodziej A., Laszczak E., Mocior E., Plenzler J., Płaczkowska E., Rozmus M., Siwek J., Ścisłowicz B., Wójcik S., Ziółkowski L., 2008, Źródła w zlewni górnej Wołosatki w Bieszczadach Wysokich, Przegląd Geologiczny, t. 56, nr 8/2, s. 772-779.

Kasina M., Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z.,, 2007, Tendencje występowania wysokich przepływ w dorzeczu Dunajca w II połowie XX wieku, Folia Geographica, Series GEOGRAPHICA-PHYSICA, t. 35-36, s. 5-33

Baścik M., Czubernat S., Pociask-Karteczka J., 2007, Tendencje ruchu turystycznego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1993-2006 , [w:] J. Pociask-Karteczka, A. Matuszyk, P. Skawiński (red.) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie 46, Akad. Wychowania Fizycznego, Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane, 121-130.

Pociask-Karteczka J., Baścik M., 2007, Ilu nas w Tatrach: Maksimum: sierpień: Morskie Oko, Tatry, 1/19, 54-61.

Rzonca B., Niedźwiedź J., 2007, Terminologia nauk przyrodniczych i jej kształt językowy - przyczynek do dyskusji, Przegląd Geologiczny, 55, 12/2: 1119-1122.

Baścik M., Chełmicki W., 2006, Źródła w badaniach krakowskich geografów uniwersyteckich, Alma Mater, nr spec. (85), Kraków, 19-22.

Baścik M., Chełmicki W., 2006, Interdyscyplinarne badania źródeł , [w:] A. Richling i in. (red.) Regionalne Studia Ekologiczno-Krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu, 16/1, 339-350.

Rzonca B., 2006, Hydrogeologiczne właściwości dewońskich skał węglanowych w masywie świętokrzyskim., Kwartalnik AGH Geologia, 32, 3: 235-343.

Siwek J., 2006, Jakość wód źródlanych w zlewni Prądnika, Prądnik. Prace Muz. Szafera, 16, s. 31-37

Pociask-Karteczka J, Kundzewicz Z., 2005, VII Zgromadzenia Naukowego IAHS (Foz do Iguaçu, Brazylia, 3-9 IV 2005 r. ), Przegl. Geofiz., 2005, 3-4, 285-286.

Oudinet J.P., Meline J., Chełmicki W., Sanak M., Dutsch-Wicherek M., Besancenot J.P., Wicherek S., Julien-Laferierre B., Gilg J.P., Geroyannis H., Szczeklik A., Krzemień K., 2005, 2005, Towards multidisciplinary and integrated strategy in the assessment of adverse health effects related to air pollution: The case study of Cracow (Poland) and asthma., Environmental Pollution, 143,2, 278-284.

Modelska M., Buczyński S., Rzonca B., 2005, Terenowa ocena mineralizacji ogólnej wód źródlanych (Ziemia Kłodzka, Sudety)., Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 829-831.

Raczak J., Żelazny M., 2005, Diurnal fluctuations in stream-water chemical composition in small catchments of the Carpathian Foothills (Southern Poland), Technical Documents in Hydrology, UNESCO, Paris, vol. 77, 101-108.

Raczak J., Żelazny M., 2005, Natural and anthropogenic conditionings of the chemical composition changes in the Carpathian Foothill stream waters during flood flows, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 115, s. 97-106.

Rzonca B., Buczyński S., Modelska M., 2005, Formowanie się składu chemicznego wód źródlanych w otoczeniu Jaskini Radochowskiej w Sudetach, Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 649-654.

Rzonca B., Gzyl M., Gzyl G., 2005, Szczelinowatość dewońskich węglanowych skał zbiornikowych w Górach Świętokrzyskich na podstawie badań w kamieniołomach Kadzielnia i Trzuskawica. , Współczesne Problemy Hydrogeologii, 12: 849-851.

Rzonca B., 2005, Hydrogeologiczne właściwości przestrzeni porowej dewońskich skał węglanowych w Górach Świętokrzyskich, Przegląd Geologiczny 53, 5: 400-409.

Baścik M., Chełmicki W. , 2004, Alicja Tlałka 1937-2002, Czasop. Geogr., 74, 3, 283-285.

Rzonca B., Buczyński S., 2004, Nowa jaskinia w Sudetach., Jaskinie, vol. 1 (34): 28.

Rzonca B., Buczyński S., Makarczuk M., Markiewicz T., Okraj K, Tytłak G., 2004, Wody w otoczeniu Jaskini Radochowskiej (Góry Złote, Sudety)., Przegląd Geologiczny 52, 8/1: 675-682

Siwek J., Chełmicki W., 2004, Geology and land-use related pattern of spring water quality. Case study from the catchements of the Malopolska Upland (S. Poland), Geologica Acta, vol. 2, n. 2, s. 167-174

Micek S., Nieckarz Z., Owsiak D., Kułak A., Michalec A., Surdacki A., Pociask-Karteczka J., 2003, Relationship between Heart Beats and External Magnetic Field, Structures - Waves - Human Health, 12, 2, s. 49-56.

Pociask-Karteczka J., Czulak J., Niedbała J., Niedbała J. , 2003, Impact affecting hydrological regime of the Raba river (Carpathian Mts., Poland), , Polish Journal of Environmental Studies, 12, 4, 485-488

Chełmicki W., Ciszewski S., Klimek M., Żelazny M., 2003, Rekonstrukcja wahań zwierciadla wód gruntowych w Puszczy Niepołomickiej za pomocą sieci neuronowych, Przegl. Geogr., 75, 2, 250-268.

Baścik M., 2003, Źródła w krajobrazie Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej, [w:] U. Myga-Piątek (red.), Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, 2, Kom. Krajobrazu Kulturowego PTG, Oddz. Katowicki, Sosnowiec, 25-37.

Buczyński S., Staśko S., Rzonca B., 2003, O potrzebie stworzenia bazy danych źródeł., [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 11, 1: 253-258.

Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z, 2003, Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich , Folia Geogr. ser. Geogr.-Phys., 33-34, 89-104.

Bieńkowski T., 2003, Koncepcje i sposoby zabezpieczenia stopnia wodnego "Włocławek", Czasop. Geogr., t. 74, z. 3, s. 261-271.

Buczyński S., Rzonca B., 2003, Wstępne wyniki badań składu chemicznego wód krasowych Ziemi Kłodzkiej., Przegląd Geologiczny, vol. 51, 11: 963.

Rzonca B., Schulze-Makuch D., 2003, Correlation between microbiological and chemical parameters of some hydrothermal springs of New Mexico, USA., Journal of Hydrology 280 (2003): 272-284.

Siwek J., 2003, Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej, Przegl. Geol., vol. 51, nr 11, s. 964

Żelazny M., Raczak J., 2003, Krótkoterminowa zmienność chemizmu wód powierzchniowych w małych zlewniach na progu Pogórza Wiśnickiego, Przegl. Geol., vol. 51, nr 11, s. 955

Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D, 2003, Prediction of hydrological extremes by air circulation indices, IAHS Publ. 280, s. 134-141.

Żelazny M., 2003, Wpływ warunków meteorologicznych na skład chemiczny opadu atmosferycznego (całkowitego), Przegl. Geol., vol. 51, nr 11, s. 948-949

Rzonca B., Buczyński S., Kraśnicki S., 2003, Wody krasowe wybranych obszarów Ziemi Kłodzkiej., [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 11, 1: 215-220.

Rzonca B., Borczak S., Prażak J., 2003, Wstępna ocena własności hydrogeologicznych matrycy dewońskich skał węglanowych (Góry Świętokrzyskie)., [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 11, 1:  211-214.

Rzonca B., Schulze-Makuch D., 2003, Badania wód geotermalnych w obrębie ryftu Rio Grande (Nowy Meksyk, USA). , [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 11, 1: 433-438.

Chełmicki W., Ciszewski S., Żelazny M., 2002, Model wahań zwierciadła wód podziemnych w Puszczy Niepołomickiej, [w:] B. Osuch (red.) Las i woda, Czasop. Techn., Inżynieria Środowiska, 99, 4Ś, wyd. Politechn. Krak., 19-26.

Bieńkowski T., 2002, Wpływ erozji dennej na zagrożenie stopnia wodnego "Włocławek", Czasop. Geogr., t. 73, z. 4, s. 313-324.

Raczak J., 2002, Obciążenie zbiornika czorsztyńskiego substancjami biogennymi, Gosp. Wodna, 10, 428-431.

Raczak J., 2002, Dostawa substancji biogennych do zbiornika czorsztyńskiego, Gosp. Wodna, 5, 205-209.

Rzonca B., Prażak J., 2002, Zmienność parametrów filtracyjnych węglanowych skał dewońskich w Górach Świętokrzyskich., Biuletyn PIG 404: 233-248.

Schulze-Makuch D., Irwin L., Rzonca B., 2002, Venus: A Forgotten Frontier for Astrobiology. , Astrobiology Science Conference 2002, Moffett Field, California, USA, April 7-11, 2002. Abstracts.

Rzonca B., Schulze-Makuch D., 2002, Investigation of hydrothermal sources in the Rio Grande rift region. , New Mexico Geological Society Guidebook, 53rd Field Conference Geology of White Sands: 319-324.

Rzonca B., Schulze-Makuch D., 2002, Geothermal water sources in the Rio Grande rift area (geochemical and microbiological classification of some hot springs occurring within Rio Grande rift and Valles caldera, NM). , [w:] The Geological Society of America, 36th Annual Meeting, Alpine, Texas USA, April 11-1 2, 2002. GSA Abstracts with Programs, vol. 34, 3, March 2002.

Gzyl G., Łuszcz M., Rzonca B., 2001, Charakter wypełnień form krasowych w kamieniołomach "Trzuskawica" i "Kadzielnia" w rejonie Kielc. , [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 10, 2: 487-492.

Krawczyk J., Rzonca B., Szczepański A., 2001, Problemy z określaniem zasobów ujęć przy niedostatku danych pochodzących z monitoringu na przykładzie ujęcia komunalnego "Myszaki" w Bełchatowie. , [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 10, 1: 183-188.

Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W., 2001, Anomalia radiohydrogeologiczna na Śląsku, Aura, 12/01, 13-14.

Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W., 2001, Wpływ stopni wodnych na stężenie izotopu radu 226Ra w Wiśle, Gosp. Wodna, 5, 206-209.

Rzonca B., 2001, Parametry filtracyjne węglanowych skał dewońskich w Górach Świętokrzyskich - interpretacja wyników próbnych pompowań w warunkach ustalonych i nieustalonych. , [w:] "Współczesne problemy hydrogeologii", vol. 10, 1: 257-262.

Rzonca B., 2000, Wyniki analizy próbnych pompowań w węglanowych skałach dewońskich w Górach Świętokrzyskich., [w:] "Inżynieria Środowiska" - zesz. nauk. AGH, vol. 5, 1: 175-183.

Chełmicki W., Skąpski R., Soja R., 1999, Reżim rzek karpackich w Polsce, [w:] W. Chełmicki, R. Soja (red.), Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 29-30, 67-80.

Chełmicki W., Krzemień K., 1999, Channel typology for the River Feshie in the Cairngorm Mts, Scotland, Prace Geogr. Inst. Geogr. UJ, 104, 57-68.

Chełmicki W., Soja R., 1999, Hydrologia karpacka. Przedmowa, [w:] W. Chełmicki, R. Soja (red.), Hydrologia karpacka z perspektywy końca XX wieku, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 29-30, 5-8.

Siwek J., 1999, Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza - Ogólnopol. Konf. Hydrol. (Kraków-Dobczyce, 21-23 V 1999), Przegl. Geofiz., 44, 4, 290-291.

Rzonca B., Tomaszewska B., 1999, Wpływ składowania odpadów Elektrowni "Skawina" na jakość wód podziemnych w rejonie wsi Kopanka. , [w:] "Inżynieria Środowiska" - zesz. nauk. AGH, vol. 4, 1: 197-204.

Limanówka D., Pociask-Karteczka J., 1999, Kongres Geografii Polskiej, 150. rocznica utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej na ziemiach polskich Katedry Geografii 1849-1999 (Kraków, 22-24 IV 1999), Przegl. Geofiz., 44, 4, 287-289.

Pociask-Karteczka J., 1999, Kongres polskiej geografii, Acta Universitatis Jagellonicae, 9-10 (137-138), 12.

Ciszewski D., Pociask-Karteczka J., Żelazny M., 1998, Metale ciężkie w osadach zbiorników wodnych na terenie Krakowa, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 28 [1996-1997], 27-33.

Ciszewski D., Pociask-Karteczka J., Żelazny M., 1998, Heavy Metals in Bottom Sediments of Artificial Water Reservoirs in the Cracow Area, Polish Jaurnal of Environmental Studies, 7, 2, 71-73.

Chełmicki W., Klimek M., Krzemień K., Jasińska M., Kozak K., Mietelski J.W., 1998, Przestrzenne zróżnicowanie koncentracji 137Cs w glebach progu Pogórza Wielickiego koło Bochni, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 28 [1996-1997], 35-47.

Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J., 1998, Radionuclide Content in the Upper Vistula River Sediments in a Coal Mining Region in Poland (East-Central Europe), Water, Air and Soil Pollution, 102, 355-360.

Chełmicki W., Klimek M., 1998, Annual and seasonal course of precipitation acidityand its relation to the direction of advecting airmasses in the Carpathian Foothills near Bochnia, Prace Geogr. Inst. Geogr. UJ, 103, 101-112.

Chełmicki W., Klimek M., Krzemień K., 1998, Spatial pattern of 137Cs distribution in soil in the marginal zone of the Carpathian Foothills between the valleys of Raba and Uszwica, Prace Geogr. Inst. Geogr. UJ, 103, 137-146

Szczepański A., Tomaszewska B., Rzonca B., 1998, Wstępne wyniki badań wpływu składowiska odpadów Elektrowni "Skawina" na jakość wód podziemnych. , [w:] Jankowski A.T. (red.) - Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Prace Naukowe UŚ, vol. 1718: 229-237.

Żelazny M., 1998, The Influence of the Synoptic Situation on the Concentration of Heavy Metals in Precipitation Water and the Extent of their Deposition at Łazy in the Carpathian Foothills, [w:] W. Chełmicki (red.) The Carpathian Foothills Marginal Zone, Man and Environment, Prace Geogr., 103, Inst. Geogr. UJ, 113-124.

Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J., 1998, Wpływ górnictwa na zawartość radionuklidów naturalnych w osadach górnej Wisły (od Goczałkowic do Niepołomic), Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 28 (1996-1997), 49-58.

Pociask-Karteczka J., 1998, Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii (Kraków, 28-29 V, 1998), Przegl. Geofiz., 43, 3-4, 235-236.

Pociask-Karteczka J., 1998, Promieniotwórcze skażenie środowiska pod wpływem górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsk, Annales UMCS, Sec. B, Lublin 1997, 173-184.

Baścik M., 1997, Hydrografia okolic Bochni, Rocznik Bocheński IV, [1996], Muzeum im. S. Fischera, Bochnia, 355-366.

Pociask-Karteczka J., 1997, Ekohydrologia Obszarów Wysokogórskich, Konferencja Międzynarodowa Kathmandu, Nepal, 24-28 III 1996 r., Przegl. Geofiz. 41, 3, [1996], 230-231.

Pociask-Karteczka J., 1996, Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w Krakowie po II wojnie światowej, [w:] B. Obrębska-Starklowa (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 26-27 [1994-1995], 17-32.

Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., 1996, Irena de Dynowska-Balcer, Czasop. Geogr., 67, 1, 127-129.

Lula P., Pociask-Karteczka J., 1996, Zastosowanie sieci neuronowych do określania wielkości parowania, Przegl. Geofiz., 41(4), 311-322.

Pociask-Karteczka J., 1996, Roof of the World, The Sacred Himalaya, Mieang.-polski "Yes!", 8, 4-7.

Pociask-Karteczka J., 1996, Ekohydrologia obszarów wysokogórskich, Konferencja Międzynarodowa (Katmandu, Nepal, 24-28 III 1996 r.), Przegl. Geofiz., 41, 3, 230-231.

Trepińska J., Kowanetz L., Żelazny M., 1996, Kwasowość opadów atmosferycznych w Krakowie i w Brzezowej nad zbiornikiem Dobczyckim na tle warunków pogodowyc, [w:] B. Obrębska-Starklowa (red.). Przemiany środowiska przyrodniczego i procesy rozwojowe miasta Krakowa po II wojnie światowej Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 26-27 [1994-1995], 33-38.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., Wilk A., 1995, Przebieg wezbrań letnich Starej Rzeki (Pogórze Wielickie), [w:] L. Kaszowski (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, wyniki badań stacji naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 100, 63-71.

Chełmicki W., 1995, Profesor Irena Dynowska (1929-1995), Acta Universitatis Iagellonicae, 12, 16.

Chełmicki W., Święchowicz J., Mietelski W., Klimek M., 1995, Naturalne czynniki przemieszczania izotopu Cs-137 w glebie na przykładzie stoku leśnego położonego na Pogórzu Karpackim, [w:] L. Kaszowski (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, wyniki badań stacji naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 100, 125-142.

Chełmicki W., Klimek M., 1995, Związek między sytuacjami synoptycznymi a pH opadów atmosferycznych w Łazach na Pogórzu Wielickim, [w:] L. Kaszowski (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, wyniki badań stacji naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 100, 47-53.

Żelazny M., 1995, Chemizm wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Starej Rzeki, [w:] L. Kaszowski, (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, wyniki badań stacji naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 100, 73-83.

Pociask-Karteczka J., 1995, Dynamika odpływu Starej Rzeki (Pogórze Wielickie), [w:] L. Kaszowski, (red.), Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego progu Karpat, wyniki badań stacji naukowej Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 100, 55-61.

Pociask-Karteczka J., 1995, W krainie tronu Słońca, czyli w Denali National Park na Alasce, Wierchy, R. 60, Centr. Ośr. Turystyki Górskiej PTTK, Kraków, 163-167.

Chełmicki W., Klimek M., 1994, Wpływ kierunku napływu mas powietrza na pH opadów atmosferycznych na Pogórzu Wielickim, Przegl. Geofiz., 39, 3, 297-302.

Chełmicki W., 1994, Geograficzne Systemy Informacyjne i Centrum Informacji i Analizy Geograficznej w Buffalo, Przegl. Geogr., 66, 3-4, 421-424.

Chełmicki W., Święchowicz J., Mietelski J.M., Macharski P., 1994, Natural Factors of 137Cs Distribution in Soil on the Example of Forested Slope in the Carpathian Foothills, Studia Geomorph. Carpatho-Balcanica, 27-28 (1993-1994), 71-86.

Dynowska I., 1994, Abflussregime der oberen Weichsel und der oberen Donau (Vergleichsstudie), Salzburger Geographische Arbeiten, Salzburg, Bd. 26, 11-17.

Dynowska I., 1994, Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Sprawozd. z czynności i posiedzeń PAU, 67, (1993), Secesja, Kraków, 73-74.

Pociask-Karteczka J., 1994, Anthropogenic Changes in the Water Conditions in Cracow (East-Central Europe) since the Second World War, Journal of Environmental Hydrology, 2, 1, 24-35.

Dynowska I., 1994, Przemiany stosunków wodnych w Polsce, Wszechświat, 95, 3.

Chełmicki W., 1993, Die Abhängigkeit der Grundwasserspiegelschwankungen von der Spiegeltiefe in den postglazialen Ablagerungen Polens, Petermanns Geographische Mitteilungen, 137, 95-101.

Chełmicki W., Krzemień K., Werritty A., 1993, Struktura rumowiska korytowego Feshie River (Szkocja), Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 24-25 (1992-1993), 17-30.

Chełmicki W., 1993, The Annual Regime of Shallow Ground-Water Levels in Poland, Ground Water, 31, 3, 383-388.

Dobija A., 1993, The Correction of Summer Precipitation at the Southern Part of Spitsbergen, Polar Studies of the Jagiellonian University, 3, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 94.

Pociask-Karteczka J., 1993, Problems of Natural Environment Protection in the Cracow Area, Ambio, 22, No 6, 404-405.

Chełmicki W., Święchowicz J., 1992, Application of Cs-137 and Soil Trapping Methods for Studying Slope Processes in the Carpathian Foothills, Pirineos, 139, 3-14.

Chełmicki W., Kaszowski L., Święchowicz J., 1992, 1992, Zróżnicowanie i zmienność koncentracji materiału rozpuszczonego w zlewni Starej Rzeki, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 88, 87-99.

Chełmicki W., 1992, Izochrony i czas koncentracji fali wezbraniowej w zlewni Starej Rzeki (Pogórze Wielickie), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., 88, 117-124.

Chełmicki W., Święchowicz J., 1992, Zastosowanie cezu-137 do badania procesów stokowych na Pogórzu Karpackim, Przegl. Geofiz., r. 37, 3-4, 221-228.

Dynowska I., 1992, Antoni Dobija (1947-1991), Wspomnienia pośmiertne, Przegl. Geofiz., 37, 1-2, 93-94.

Pociask-Karteczka J., 1992, Changing a Great City in Eastern Europe - Cracow Environmental Changes, Water Resources Bulletin, 28, No 2, 343-348.

Dynowska I., Obrębska-Starklowa B., 1992, Profesor Zdzisław Czeppe (1917-1991), Folia Geogr., Ser. Geogr.-Phys., 23, 5-10.

Dynowska I., 1992, Z działalności Komisji Hydrograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego (1965-1990), Kronika, Przegl. Geofiz., 37, 1-2, 261-264.

Dynowska I., 1991, Mapa odpływu - możliwości i ograniczenia ich wykorzystania, Czasop. Geogr., 62, 1-2, 69-75.

Chełmicki W., 1991, Zmiany położenia zwierciadła wód gruntowych w Polsce na tle zmian opadów atmosferycznych w latach 1961-1980, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr.,88, 77-85.

Pociask-Karteczka J., Ziaja W., 1991, Porównanie warunków pogodowych wybrzeża okolic Palffyodden i Doliny Lisbest (Sörkappland, Spitsbergen) w lecie 1983, Acta Univ. Wratisl., Prace IG, Ser. A., V, Wrocław, 377-383.

©IGiGP UJ