Jagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Department of Hydrology

Poland, PL30-387 Cracow, Gronostajowa Str. 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Staff

  History

  In memorium


  Research

  Papers


  Photos

  Announcements

  Downloads

from: to:    sort order:

Conference abstracts

Siwek J., Siwek J.P., Żelazny M., Szymański W., 2018, The hysteresis patterns of phosphates and potassium concentration as the indicator of flowpaths during high flow events (Carpathian Foothills, Poland), Book of Abstracts of the 17th Biennial Conference ERB2018 Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) "Innovative monitoring techniques and modelling approaches for analysing hydrological processes in small bains, Technische Universität Darmstadt, Darmstadt, Germany.

Franczak P., Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2016, Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia jezior na obszarze Tatr (Regional distribution of lakes in the Tatra Mountains) , [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane,

Bochenek P., Pociask-Karteczka J. , 2016, Cechy fizyczne i chemiczne wód w masywie Miedziane (Tatry Wysokie),, [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 29-30.

Pociask-Karteczka J., Siwek J.P., Wachniew P. , 2016, Sezonowa dynamika składu izotopowego wód Wywierzyska Olczyskiego [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. , [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 54.

Bochenek P., Pociask-Karteczka J., 2016, Cechy fizyczne i chemiczne wod w masywie Miedziane (Tatry Wysokie) (The physico-chemical properties of water at the Miedziane massif (The High Tatra Mountains)) , [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane,

Franczak P., Pociask-Karteczka J., Gajda A. , 2016, Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia jezior na obszarze Tatr , [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 37.

Szczerbińska A., Pociask-Karteczka J., 2016, Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu - tendencje i zmienność (Ski season on the Kasprowy Wierch - trends and variability), [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane,

Rzonca B., 2016, Hydrologiczna rola przestrzeni porowej skał węglanowych - badania w regionie świętokrzyskim., Materiały 50. Sympozjum Speleologicznego, Kielce - Chęciny. Wyd. Sekcja Speleologiczna PTP: 139-140.

Szczerbińska A., Pociask-Karteczka J. , 2016, Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu - tendencje i zmienność , [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 70-71.

Siwek J., Żelazny M., 2016, The hydrochemical response of the catchement after windthrow in the Western Tatra Mts. (Poland)., Book of abstracts of the 16th Biennial Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins "Hydrological behaviour in small basins under changing conditions", National Institute of Hydrology and Water Management, Bucharest.

Siwek J.P., Pociask-Karteczka J., Wachniew P. , 2016, Sezonowa dynamika składu izotopowego wód Wywierzyska Olczyskiego (Isotope hydrology research in the Tatra Mts. Seasonality of isotopic composition of the vaucluse Olczyskie Spring) , [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek", Zakopane, 24-26 września 2015 roku, Zakopane, s. 163-170.

Siwek J., 2014, The changes of spring-water chemical composition in 2000-2011 as the effect of transformation of rural areas in Silesian and Malopolska Uplands (Poland) , International Geographical Union Regional Conference

Siwek J., Żelazny M., 2014, The ground water component during snowmelt events in The Tatra Mts. (Poland), 15th Biennial Conference Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Advances in Hydrologic Research on Pristine, Rural and Urban Small Basins

Wolanin A., Bojarczuk M., Pęksa Ł., 2013, Spatial diversity and seasonal changes in stream outflow from the catchment within the Tatra National Park, 2nd Young Scientist Conference World Water Day. Threats, protection and management of water resources. Book of Abstracts, Collegium Biologicum UAM, Poznań, 156.

Rzonca B., Buczyński S., 2013, Wyznaczenie intensywności denudacji krasowej metodą uśrednienia składu chemicznego wód w zlewni oraz przepływu cieku, Materiały 47. Sympozjum Speleologicznego w Olsztynie. Wyd. Sekcja Speleologiczna PTP: 71-72.

Wolanin A., 2012, Factors determining variability of streamwater chemistry in the Tatra Mts., 1st Young Scientist Conference World Water Day. Threats, protection and management of water resources. Book of Abstract, Collegium Biologicum UAM, Poznań, 90.

Siwek J., Rzonca B., 2010, Factors affecting the spatial pattern of chemical composition of water in the Wołosatka Stream catchment (Bieszczady Mts., Poland), [in:] H. Holzmann, R. Godina, G. Muller (red.), Book of abstracts of The 13th Biennial Conference ERB 2010 Hydrological responses of small basins to a changing environment, 5-8 September 2010, Seggau Castle: 103-105.

Baścik M., 2010, Podstawy prawne i problemy związane z ochroną źródeł w Polsce , [w:] J. Partyka (red.), Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania, Materiały konferencji naukowej, Ojców, 17-19 czerwca 2010, OPN, Ojców, 29.

Siwek J., Chełmicki W., Baścik M., , 2010, Hydrographic maps as sources of information about the Polish Carpathians, [w:] J. Kozak and K. Ostapowicz (red.): Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Conference Proceedings, 18-20 September 2010, Kraków: 153-155.

Żelazny M., Pęksa M., Siwek J.P., Chowaniec J., Kasina M., Pęksa Ł., Siwek J., Kot M., Wolanin A., 2010, Monitoring jakości wód powierzchniowych Tatrzańskim Parku Narodowym, Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem: IV Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek", Zakopane 14-16 października 2010 r.

Siwek J., Rzonca B., Jaśkowiec B., Laszczak E., Plenzler J., Płaczkowska E., 2010, Natural factors affecting the chemical composition of water in the catchment of Wołosatka Stream (High Bieszczady Mts.), [in:] J. Kozak and K. Ostapowicz (red.): Forum Carpaticum. Integrating Nature and Society Towards Sustainability, Conference Proceedings, 18-20 September 2010, Kraków: 20-22

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W.,, 2010, Environmental and land use determinants of stream water chemistry during flood events in small Carpathian Foothill catchments in Poland, Conference proceedings, FORUM CARPATICUM: Integrating Nature and Society towards sustainability, Cracow, 15-18 September 2010.

Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2009, Charakterystyka hydrologiczno-meteorologiczna zlewni tatrzańskich (1961-2000), [w:] Tatrzański Park Narodowy 1955-1977-2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN, Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009, GIS-TPN.

Baścik M., Partyka J., 2008, Przewodnik sesji terenowych , [w:] M. Baścik, J. Partyka (red), Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Materiały konf. nauk. Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008, Ojcowski Park Narodowy, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Komisja Hydrolog. PTG, Ojców, 127-189 + mapa.

Baścik M., Chełmicki W., 2008, Strategia ochrony źródeł. Teoria a praktyka , [w:] M. Baścik, J. Partyka (red), Wody na obszarach chronionych. Streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych, Materiały konf. nauk. Pieskowa Skała, 12-14 czerwca 2008, Ojcowski Park Narodowy, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Komisja Hydrolog. PTG, Ojców, 32-33.

Żelazny M., Kasina M., Siwek J., Siwek J.P, Kot M., 2008, Czynniki kształtujące sezonowe zmiany składu chemicznego wód potoków tatrzańskich, Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 25-26 IX 2008 r.

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W., 2008, The influence of water circulation on streamwater chemistry in catchments of different land use during flood periods (The Carpathians, Poland) , Euromediterranean Conference ERB "Hydrological extremes in small basins", Cracow, 18-20 September 2008.

Żelazny M., Kasina M., Kot M., Siwek J.P., Siwek J., 2008, Chemical composition of stream water in the winter low flow period in small catchments of the Tatra Mts., Euromediterranean Conference ERB "Hydrological extremes in small basins", Cracow, 18-20 September 2008.

Chełmicki W., Kot M., Siwek J., Siwek J.P., Żelazny M., 2007, Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód powierzchniowych w Tatrzańskim Parku Narodowym, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Streszczenia i abstrakty, Kraków-Zakopane, 2007.

Chełmicki W., Kot. M., Siwek J., Siwej J.P., Żelazny M., 2007, Wpływ infrastruktury turystycznej na jakość wód powierzchniowych w Tatrzańskim Parku Narowowym, Materiały Konf. Nauk., Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, AWF Kraków, TPN Zakopane.

Baścik M., Czubernat S., Pociask-Karteczka J., 2007, Tendencje ruchu turystycznego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego w latach 1993-2006, [w:] J.P. Siwek, J. Siwek (red.) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Konf. nauk., streszczenia i abstrakty, Akad. Wychowania Fizycznego, Tatrzański Park Narodowy, Kraków-Zakopane, 18.

Siwek J.P., Siwek J. (red.) , 2007, Materiały konferencyjne, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym. Streszczenia i abstrakty, Kraków-Zakopane, 2007.

Siwek J.P., Żelazny M., Chełmicki W., 2007, Land-use as a factor determining stream-water chemistry dynamics in small Carpathian Foothill's catchments (Poland), Workshop ERB, "Water balance and runoff/water quality generation in tile-drained agricultural catchments", Brno, Czech Republic, 4-6 September 2007.

Baścik M., Chełmicki W., 2005, Interdyscyplinarne badania źródeł , [w:] M. Strzyż, A. Świercz (red.), Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych: teoria i praktyka, Busko Zdrój-Pińczów, 2-4.06, 2005, IG AŚ Kielce, 26-27.

Siwek J., 2005, Wpływ lokalnych ognisk zanieczyszczeń na chemizm wód źródlanych na Wyżynie Miechowskiej i Olkuskiej, [w:] J. Burchard (red.), Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. 3, Wyd. Uniw. Łódz., Łódź, 269-279.

Ciszewski D., Siwek J., Żelazny M., 2004, Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania chemizmu wód wybranych źródeł na Wyżynie Śląskiej i Małopolskiej, [w:] J. Partyka., A. Tyc (red.) Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Mat. konf. nauk. Złoty Potok-Ojców, 16-19 czerwca 2004, Ojcowski PN, ZPK Woj. Śląskiego, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Zakł. Kartogr. Geol. WGGiOŚ AGH, Kom. Ochr. Przyr. PAN, Złoty Potok-Ojców, s. 33-34.

Raczak J., Żelazny M., 2004, Diurnal fluctuations in stream-water chemical composition in small Carpathian Foothills' catchments (Southern Poland), Progress in surface and subsurface water studies at plot and small basin scale, 10th Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Turin, Italy, 13-17 October 2004.

Mietelski J., Siwek J., 2004, The application of digital elevation model for calculating the potential direct solar radiation in the Carpathian Foothils, Landschaftsokologie und Umweltforschung, Heft 47, p. 251-252

Baścik M., 2004, Walory krajobrazowe chronionych źródeł Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej , [w:] J. Partyka., A. Tyc (red.) Ogólnopolskie znaczenie dla nauki polskiej i edukacji zespołowych badań na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Mat. konf. nauk. Złoty Potok-Ojców, 16-19 czerwca 2004, Ojcowski PN, ZPK Woj. Śląskiego, Wydz. Nauk o Ziemi UŚ, Inst. Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Zakł. Kartogr. Geol. WGGiOŚ AGH, Kom. Ochr. Przyr. PAN, Złoty Potok-Ojców, s. 30.

Buczyński S., Rzonca B., 2003, Wody w otoczeniu Jaskini Radochowskiej (wstępne wyniki badań). , W: Materiały sympozjum speleologicznego. Wyd. Sekcja Speleologiczna PTP. Wojcieszów: s. 33-34.

Limanówka D., Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2002, The North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in Polish Carpathians, [w] Interdisciplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monitoring and Research, FRIEND Intern. Conference, Demanovska Dolina, Slovakia, September 25-28, 2002, 132-135.

Chełmicki W., Ciszewski S., Żelazny M., 2002, Reconstructing ground-water level fluctuations in 20th century in the forested catchment of Drwinka (Niepołomice Forest, S. Poland), [w] Interdisciplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monitoring and Research, FRIEND Intern. Conference, Demanovska Dolina, Slovakia, September 25-28, 2002, 25-28.

Czulak J., Niedbała J., Niedbała J., Pociask-Karteczka J., 2002, Human impact affecting hydrological regime of the Raba river (Carpathian Mts., Poland), 4th Intern. Conf. on FRIEND, 18-22 March, 2002, Cape Town. (CD-ROM)

Micek S., Nieckarz Z., Kułak A., Michalec A., Zięba S., Pociask-Karteczka J., 2002, Pola magnetyczne ELF w zwartej zabudowie zamkowej i ich wpływ na człowieka, X Symp. Nauk Radiowych URSI 2002, Poznań, 14-15 marca 2002, Inst. Elektroniki i Telekomunikacji Politech. Pozn., PAN, Komitet Narod. Międzynarod. Unii Nauk Radiowych, Internat. Union od Radio Science URSI, Poznań, 168-173.

Żelazny M., Siwek J., Dermendzijeva K., Raczak J., 2002, Dynamic of the chemical structure of atmospheric precipitation and river waters in the basin of river Stara Rzeka in the Carpatian Foothills marginal zone, International Scientific Conference in memory of Prof. Dimitar Jaranov, Varna 2002 (in Bulgarian), s. 202-214.

Raczak J., Troc M. , 2002, Pieniny (wycieczka nr 2), Przewodnik wycieczkowy , 51 Zjazd Pol. Tow. Geogr., Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Krakow-Nowy Sącz, 26-30 czerwca 2002, 17-36.

Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M., 2001, Przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-2000, [w:] K. German., W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 18. (mat. konf.)

Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2001, Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000, [w:] I. Piotrowska, Z. Zwoliński (red.), Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, Konf. Nauk., Poznań, 19-20.10. 2001, Inst. Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 12-14. (mat. konf.)

Siwek J., 2001, Skład chemiczny wód źródlanych w dorzeczach Prądnika i Dłubni, [w:] J. Partyka (red.), Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 93. (mat. konf.)

Siwek J., 2001, Wpływ antropopresji na zawartość związków azotu i fosforu w źródłach zlewni Prądnika, Dłubni i Szreniawy, [w:] K. German, W. Maciejowski (red.), Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 101. (mat. konf.)

Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., 2000, Święte źródła, święte rzeki , [w:] Przyroda, Nauka, Kultura, Streszczenie referatów i posterów, Ogród Botaniczny UJ, 26-27 czerwca 2000 r., Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, IG UJ, IB PAN, Sekcja Historii Botaniki PTB, Kraków.

Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., 2000, Święte źródła, święte rzeki, [w:] Przyroda, Nauka, Kultura, Streszczenie referatów i posterów, Ogród Botaniczny UJ, 26-27 czerwca 2000 r., Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, IG UJ, IB PAN, Sekcja Historii Botaniki PTB, Kraków.

Siwek J., 2000, The hydro-chemical interpretation of rainfall flood events in July 1997, in a small catchment (The Carpathian Foothills, Poland), [w:] Monitoring and Modeling Catchment Water Quantity and Quality, Labolatory of Hydrology and Water Management, Ghent University, Belgium, 211-214.

Pociask-Karteczka J., Mietelski J.W., Jasińska M., J.O. Krupa, 1999, Coal mining activity and radium isotope contamination of river water in Silesia, Poland, [w:] Assessing and Managing Health Risk from Drinking Water Contamination, Approaches and Applications, Proceedings of the 2nd International Symposium IAHS/AISH, September 7-10, 1998, Santiago, 10, IAHS Publ., 260, 57-62.

Pociask-Karteczka J., 1998, Principles of Hydrologic Rregionalisation as Exemplified in the Upper Vistula Basin (Poland, East-Central Europe), Proceedings of the International Conference on Ecohydrology of High Mountain Areas, Kathmandu, Nepal, 24-28 March, 1996, 299-309.

Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Krupa J.O., 1998, Radium isotopes in the Upper Vistula River and its tributary, 8th International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis, Abstracts, 23-25 September 1998, Blackpool, 95-96.

Siwek J., 1998, Funkcjonowanie małej rolniczej zlewni na Pogórzu Wielickim w czasie wezbrań, [w:] Współczesne procesy morfologiczne i ewolucja rzeźby progu Karpat i ich przedpola, Warsztaty Geomorf., Łazy k/Bochni, 7-10.09.1998, Inst. Geogr. UJ, Stow. Geomorf. Pol., Kom. Lit. i Gen. OCzwart. i Badań Czwart. PAN, Kraków, 44.

Pociask-Karteczka J., 1997, Land use effects on the hydrology conditions in the Carpathian Mountains (South of Poland), International Workshop on Dynamics of Land-Use/Land-Cover Change in the Hindu Kush-Himalaya, April 20-25, 1997, Kathmandu, Nepal, 25.

Pociask-Karteczka J., 1997, Taxonomy in Hydrologic Regionalization (on example of the Upper Vistula Basin), [w:] International Conference Regionalization in Hydrology, Braunschweig, 10-14 March 1997, IAHS, UNESCO, 201-203.

Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W., 1997, The influence of radionuklides released by Silesia coal mine activity on natutral environment in the Upper Vistula Basin (Poland), Freshwater Contamination (Proceedings of Rabat Symposium S4, April-May 1997, IAHS Publ., 243, 103-108.

Krzemień K., Chełmicki W., 1996, The Structure and Contemporary Transformation of the River Channel of Feshie (Cairngorm Mts., Scotland), Internationales Symp. Interpraevent 1996 - Garnisch-Partenkirchen, Tagungspublikation, Bd. 1, 263-272.

Żelazny M., 1996, Zmienność składu chemicznego opadów atmosferycznych w Łazach na Pogórzu Karpackim, VII Ogólnopol. Symp. Funkcjonowanie i monitoring geoekosystemów z uwzględnieniem lokalnych problemów ekologicznych, ZMŚP - Toruń, 19-21.09.1996, Mat. Konf. UMK, Toruń, 137-138.

Pociask-Karteczka J., 1995, Anthropogenic Changes in the Water Conditions in Cracow (East-Central Europe) since the Second World War, Int. Geogr. Union Regional Conf., 22-26 August 1994, Prague (CD ROM).

Żelazny M., 1995, Chemizm opadów atmosferycznych w rejonie Łazów pod Bochnią (Pogórze Wielickie), Materiały VIII Ogólnopolskiej Konf. Nauk., Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych, Wyd. UŁ. 14-16. 09. 1995, Łódź, .

©IGiGP UJ