Jagiellonian University
Institute of Geography and Spatial Management

Department of Hydrology

Poland, PL30-387 Cracow, Gronostajowa Str. 7

1970 - 2020
50 lat Zakładu Hydrologii

  Staff

  History

  In memorium


  Research

  Papers


  Photos

  Announcements

  Downloads

from: to:    sort order:

Books

Pociask-Karteczka J. (red)., 2019, Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Institute of Geography and Spatial Management - Jagiellonian Univeristy, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, pp. 80.

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (red.), 2017, Hydrologia Polski, PWN, Warszawa

Baścik M., Dmytrowski P. , 2014, Źródła w Parkach Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków, ss. 66.

Choiński A., Pociask-Karteczka J., 2014, Morskie Oko - przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 518.

Baścik M. (red.), Baścik M., Pociask-Karteczka J., Balon J., German K., Maciejowski W., , 2014, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Tatrzański Park Narod., Wydanie III, Zakopane, ss. 219

Rzonca B., 2014, Właściwości zbiornikowe przestrzeni porowej mezozoicznych skał węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich, IGiGP UJ, Kraków

Pociask-Karteczka J., 2013, Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 115.

Siwek J., Baścik M. (red.), 2013, Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków

Franczak P., 2012, Jaskinie Beskidu Żywieckiego, BLACK UNICORN, Jastrzębie-Zdrój, 192.

Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. (red.) , 2012, Wody w parkach narodowych Polski, KH PTG, IGiGP UJ, Kraków, 404.

Franczak P., 2012, Słownik nazw geograficznych doliny Skawicy, IGiGP, Kraków, 87.

Żelazny M., 2012, Czasowo-przestrzenna zmienność cech fizykochemicznych wód Tatrzańskiego Parku Narodowego, IGiGP UJ, Kraków

Baścik M., Partyka J., 2011, Wody na Wyżynach Olkuskiej i Miechowskiej. Zlewnie Prądnika, Dłubni i Szreniawy, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Ojcowski Park Narodowy, Krakow, 104.

Rzonca B., Siwek J. (red.), 2011, Hydrologia Bieszczadów. Zlewnie Sanu i Solinki powyżej Jeziora Solińskiego, IGiGP UJ, ss. 89

Chełmicki W., Siwek J. (eds.), 2009, Hydrological extremes in small basins., Proceedings of the XII Biennal International Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins, UNESCO IHP, Technical Documents in Hydrology, no. 84.

Chełmicki W., Siwek J. (eds.), 2008, Hydrological extremes in small basins, Book of abstracts of the XII Biennal International Conference of Euromediterranean Network of Representative and Experimental Basins, Jagiellonian University, Inst. of Geogr. and Spatial Management, Cracow.

Partyka J., Pociask-Karteczka J. (red.), 2008, Wody na obszarach chronionych, IGiGP UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, 320.

Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P. (red.) , 2007, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 46, Kraków - Zakopane, 328.

Pociask-Karteczka J. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., Korska A., Siwek J., 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków, wydanie drugie zmienione, ss 295.

Pociask-Karteczka J., red. , 2006, Zlewnia. Właściwości i procesy, Wyd. UJ, Kraków, 295 s.

Baścik M. (red.), Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2006, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Wyd. II - rozszerzone i zmienione przez M. Baścik, J. Pociask-Karteczkę, Tatrzański Park Narodowy, Zakopane, ss. 160

Żelazny M. (red.), Chełmicki W., Jaszczyńska B., Michno A., Pietrzak M., Raczak J., Święchowicz J., 2005, Dynamika związków biogennych w wodach opadowych, powierzchniowych podziemnych w zlewniach o różnym użytkowaniu na Pogórzu Wiśnickim, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków

Siwek J., 2004, Źródła w zlewniach Prądnika, Dłubni i Szreniawy. Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania jakości wód., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 98.

Pociask-Karteczka J. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., Korska A., Siwek J., 2003, Zlewnia. Właściwości i procesy, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 288.

Baścik M. (red.), Balon J., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J., 2001, Dolina Kościeliska. Śladami badaczy, artystów i wędrowców, Wyd. Tatrzański Park Narod., Zakopane, ss. 120.

Chełmicki W., 2001, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, ss. 306.

Chełmicki W. (red.), Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., 2001, Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, Uniw. Jagiell., Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 127.

Chełmicki W. (red.), 2001, Przemiany środowiska na Pogórzu Karpackim, t. 1: Procesy, gospodarka, monitoring, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss 136.

Chełmicki W., 1999, Degradacja i ochrona wód. Część druga, Zasoby, Inst. Geogr. UJ, Kraków, ss. 152.

Chełmicki W., 1997, Degradacja i ochrona wód, Część pierwsza - Jakość , Instytut Geografii UJ, ss. 252.

Pociask-Karteczka J., 1995, Założenia metodyczne regionalizacji hydrologicznej na przykładzie dorzecza górnej Wisły, Uniw. Jagiell., Rozpr. Habilit., 291, 1-95.

Chełmicki W., 1991, Reżim płytkich wód podziemnych w Polsce, UJ, Rozpr. Habilit. 218, Kraków, s136.

©IGiGP UJ