Uniwersytet Jagielloński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Zakład Hydrologii

30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

  Skład osobowy

  Historia

  Byli wśród nas


  Projekty

  Publikacje


  Z życia Zakładu

  Ogłoszenia

  Pliki do pobrania

 Zakładowe seminarium terenowe w Babiogórskim Parku Narodowym

 Światowy Dzień Wody 2015

 Obóz naukowy w Bieszczadach (2013 r.)

 Naprawa punktów hydrometrycznych w Łazach

 Tatrzańskie warsztaty hydrologiczne

 Światowy Dzień Wody 2013

 Badania źródeł na Wyżynach Śląskiej i Małopolskiej w latach 2011-2013

 Jakość środowiska w Krakowie (Baltic University 1992 r.)

©IGiGP UJ