Prof. dr hab. Joanna POCIASK-KARTECZKA    Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\tmp\scp01515\home\j.pociask\public_html\jpk.jpgOpis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: C:\tmp\scp01515\home\j.pociask\public_html\jpk.jpg

 

 

Institute of Geography and Spatial Management

Jagiellonian University

Gronostajowa 7

30 387 Cracow

P o l a n d

www.geo.uj.edu.pl

tel.: (48 12) 664 52 74

 

 

e-mail: joanna.pociask-karteczka@uj.edu.pl

 
Profile

1981 – graduated - the Jagiellonian University (physical geography)

1987 – PhD. (Water circulation in the north-western part of Sörkappland - Spitsbergen)  

1996 – dr hab. (Taxonomy in hydrologic regionalization on example of the Upper Vistula Basin)

2005 – Professor (Earth Sciences) 

 

Service

1981 – employed at the Hydrology Department, Institute of Geography, Jagiellonian University

1991 – a coordinator of the Baltic University Programme at the Jagiellonian University

19992002 – a head of Postgraduate Studies Protection and management of geographical environment (Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University)

2001-2005 – vice-Director of the Institute of Geography and Spatial Management (Jagiellonian University)

2007-2014 – president of the Hydrological Commission of the Polish Geographical Society

2007-2010 – a head of Post-Graduate Studies at the Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University (doctor’s degree)

2004-2011 – The University of Physical Education in Cracow  (2006-2010 – a head of the Department of Tourism Geography)

2011-2013 – The Podhalanska State Higher Education Vocational School in Nowy Targ

2012-2016  – a head of the Department of Hydrology, Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University

2012            – Scientific Editorial Board of the journal GEOREVIEW (a member)

2014            – Editorial Board of the yearbook WIERCHY  (2019 – a head)

2017-2020     The University Council of Scholarship Funds at the Jagiellonian University (a member)

 

 

Scientific interests

- river runoff in polar regions  

- the North Atlantic Oscillation and river hydrology

- artificial neural networks in hydrology

- protection of springs in southern Poland

- tourism in mountain regions

- hydrology of high mountains

 

Teaching

           

-          Hydrology

-          Water management

-     Principles of glaciology

-     Applied hydrology

-          The Baltic Region - Nature and Man (the Baltic University Programme)

-          Field-works – the Carpathian Mts.

-     Hydrology of high mountains

 

     

Membership

- Polish Geographical Society (since 20 September 2019 – honorary member)

- Polish Geophysical Society

- International Association of Hydrological Sciences (No 1529)

- Association of Polish Hydrologists

- Polish Academy of Sciences - The Commission of Geographical Sciences

- Polish Academy of Sciences - The Biometeorology Division of the Human Health Protection Commission

- Polish Academy of Sciences - Committee on Water-related Risk Studies (2010-2013)

- Polish Academy of Sciences - National Committee for “Global Change”

- Polish Academy of Sciences – Water Resources Committee

- Polar Club of the Polish Geographical Society

- Polish Writers Union

- The Scientific Council of the National Chamber of Commerce „Bottled Water” (European Federation of Bottled Water)

- The Literary Prize of W. Krygowski – a member of jury of the Polish Tourist
                       and Sightseeing Society (since 2017)

- Commission for the Prize of the Polish Tourist and Sightseeing Society for the best PhD thesis concerned to mountain areas (since 2017)

- Polish Ecological Club (a member  of  the Scientific Council), 2020

 

 

 

Awards

-          1996 - Institute of Geography and Spatial Management

-          1997 - the Rector of the Jagiellonian University

-          1999 - the Rector of the Jagiellonian University

-          2004 - the Rector of the Jagiellonian University

-          2004 - Medal of the 85th Anniversary of the Polish State Hydrological and Meteorological Survey

-     2017 - Jubilee Medal of the 100th Anniversary of the Polish Geographical Society

-     2019 – Honorary Membership of the Polish Geographical Society

-     2021 – Gold Medal of the Polish Geophysical Society

 

Long  and short-term scholarships

Wisconsin University - Stevens Point - USA

Padua University - Italy

St. Andrews University - Scotland

Uppsala University – Sweden

Lisbon University - Portugal

Zagreb University - Croatia

 

Short scientific visits 

University in Strasbourg - France

University in Anchorage - Alaska

Chicago University - Illinois

Swedish Institute of Hyd­rology and Meteorology - Norköpping

Meteorological Station in Point Barrow – Alaska

University in Zagreb

 

P U B L I C A T I O N S

A. Books

1. Pociask-Karteczka J. (1995) Założenia metodyczne regionalizacji hydrologicznej na przykładzie dorzecza górnej Wisły,  Rozpr. Hab. UJ, Nr 291, 95 s.

        2. Pociask-Karteczka J., red. (1998) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii, Warsztaty hydrologiczne 22-24 maja 1998, Inst. Geogr.i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 91 s.

        3.Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., red. (1999) Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 251 s.

        4. Pociask-Karteczka J., red. (2003) Zlewnia. Właściwości i procesy, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 288 s.

        5. Pociask-Karteczka J., red. (2006) Zlewnia. Właściwości i procesy, Wydanie drugie, zmienione,  Wyd. UJ, Kraków, 295 s.

        6. Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P., red. (2007) Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 46, 326.

        7. Partyka J., Pociask-Karteczka J., red. (2008) Wody na obszarach chronionych,  IGiGP UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, 320.

  8. Bogdanowicz R., Jokiel P., Pociask-Karteczka J. , red. (2012), Wody w parkach narodowych Polski, IGiGP UJ, 403 s.

        9. Pociask-Karteczka J., red. (2013)  Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 115 s.

        10. Choiński A., Pociask-Karteczka J., red. (2014), Morskie Oko – przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 518 s.

        11.  Konieczniak, J. Pociask-Karteczka J., red., (2016), Wierchy wołają, COTG PTTK, Kraków, 444 s.

        12. Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J., red. (2017), Hydrologia Polski, Wyd. PWN, Warszawa, 341 s.

       13. Pociask-Karteczka J., Ed. 2019, Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Institute of Geography and Spatial Management –  Jagiellonian Univeristy, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 80 s.

 

 

A-1.  Chapter in books

        1.Lula P., Pociask-Karteczka J., (1998) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do określania wielkości parowania [w:]  J. Pociask-Karteczka, red., Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii, Warsztaty hydrologiczne 22-24 maja 1998, Inst. Geogr.i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 91 s.

        2.Pociask-Karteczka J. (1996) Woda w dziejach miasta [w:] Dziejowe przemiany stosunków wodnych na obszarach zurbanizowanych, red. A.T. Jankowski, A. Kaniecki, PTG, UŚ, UAM, Poznań-Sosnowiec, s.131-151.

        3.Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A. (1999) Historia Katedry/Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego (1849-1999) [w:] Dzieje Katedry  i Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim 1849-1999, t. 1, red. B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, Inst. Geogr. UJ, Kraków, s. 31-119.

        4. Pociask-Karteczka J. (2009) Płynie Wisła, płynie…, [w:] J. Partyka, red., Tu wszystko jest Polską… Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce, Wyd. Oddział Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, Kraków, s. 41-80.

  5. Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A. (2010) Geografia  [w:] Złota księga. T. 2. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, red. A. Zemanek, UJ, Kraków, s. 307-383.

 6. Kot. M., Pociask-Karteczka J. 2012, Tatrzański Park Narodowy [w:] Wody w parkach narodowych Polski, KH PTG, IGiGP UJ, Kraków, 310-327.

       7. Pociask-Karteczka J., 2013, Badania hydrologiczne w polskich Tatrach po II wojnie światowej [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 35- 52.

       8. Choiński A., Pociask-Karteczka J., Ptak M., Strzelczak A., 2013, Stratyfikacja termiczna Morskiego Oka w sezonie zimowym [w:] J. Pociask-Karteczka (red.), Z badań hydrologicznych w Tatrach, TPN, IGiGP UJ, Zakopane, 103-107.

       9. Pociask-Karteczka J., 2013, Wody podziemne [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 49-59.

     10. Pociask-Karteczka J., 2013, Ocena jakości wód podziemnych [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 163-166.

     11. Pociask-Karteczka J., Degórska B. (2013), Rozwój funkcji uzdrowiskowej i przyrodolecznictwa [w:] B. Degórska, M. Baścik (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, UMK, Gik PK, Kraków, 215-218.

     12. Pociask-Karteczka J., (2013), Charakterystyka obszaru badań [w:]J. Siwek, M. Baścik (red.) Przyrodnicze i antropogeniczne przemiany źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej oraz ich rola w krajobrazie naturalnym i kulturowym, IGiGP UJ, Kraków, 23-44.

     13. Pociask-Karteczka  J., Choiński A., Nieckarz Z., (2014), Dynamika stanów wody [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko – przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 38-49.

     14. Choiński A., Pociask-Karteczka  J., Ptak M., Strzelczak A., 2014, Zjawiska lodowe [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko – przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 66-79.

     15. Choiński A., Kurzyca I., Pociask-Karteczka  J., (2014), Skład chemiczny pokrywy lodowej [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko – przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 80-91.

     16. Pociask-Karteczka  J., Bochenek P., (2014), Źródła [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko – przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 232-243.

     17. Pociask-Karteczka  J., (2014), Ruch turystyczny [w:] A. Choiński, J. Pociask-Karteczka. (red.) Morskie Oko – przyroda i człowiek, TPN, Zakopane, 394-401.

     18. Pociask-Karteczka J., (2015), Wincentego Pola ustalenia hydrograficzne. Próba oceny [w:] M. Łoboz  (red.) Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, alinea, Wrocław, 143-163.

     19. Pociask-Karteczka J., (2015), Wody podziemne [w:] M. Baścik, B. Degórska (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków, 67-79.

     20. Pociask-Karteczka J., (2015), Ocena jakości wód podziemnych [w:] :] M. Baścik, B. Degórska (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków, 169-171.

     22. Degórska B., Baścik M., Pociask-Karteczka J., (2015), Możliwości poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych  [w:] M. Baścik, B. Degórska (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków, 172-176.

     21. Pociask-Karteczka J., Degórska B. (2015), Funkcje uzdrowiskowe i przyrodolecznictwo [w:] :] M. Baścik, B. Degórska (red.), Środowisko przyrodnicze Krakowa. Zasoby – ochrona – kształtowanie, IGiGP UJ, Kraków, 315-319.

     22. Pociask-Karteczka J., (2015), Wincentego Pola ustalenia hydrograficzne. Próba oceny [w:] M. Łoboz  (red.) Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, alinea, Wrocław, 143-163.

     23. Pociask-Karteczka J., (2016), Teide - góra z piekła rodem [w:] J. Konieczniak, J. Pociask-Karteczka, red., Wierchy wołają, COTG, Kraków, 317-328.

     24. Pociask-Karteczka J., (2016), Vistula Basin—A Geographical Overview [w:] Z.W. Kundzewicz, M. Stoffel, T. Niedźwiedź,  B.Wyżga (red.) The Upper Flood Risk in the Upper Vistula Basin, GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences, Springer, 3-21.

     25. Soja R., Pociask-Karteczka J., (2017),  Wpływ lasu na obieg wody [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Hydrologia Polski, Wyd. PWN, Warszawa, Wyd. PWN, Warszawa, 54-60.

     26. Pociask-Karteczka J., Żelazny M., (2017),  Jakość i stan ekologiczny wód rzecznych [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Hydrologia Polski, Wyd. PWN, Warszawa, Wyd. PWN, Warszawa, 139-146.

     27. Pociask-Karteczka J., (2017), Położenie hydrograficzne Polski na tle Europy [w:] P. Jokiel, W. Marszelewski, J., Pociask-Karteczka, red., Hydrologia Polski, Wyd. PWN, Warszawa, Wyd. PWN, Warszawa, 15-21.

    28. Pociask-Karteczka J., Twardosz R. Kundzewicz Z., Rajwa-Kuligiewicz A. (2018), Natural hazards in Poland [w:] Exploring Natural Hazards: a Case Study Approach, D. Bartlett, R. Singh (red.), Taylor & Francis Group, 315-343. www.taylorfrancis.com/books/

29. Pociask-Karteczka J., Balon J., Holko L., 2019, High mountains in the Baltic Sea basin [w:] J. Pociask-Karteczka, red., Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 17-26.

            30. Holko L., Pociask-Karteczka J., 2019, Hydrology of the Tatra Mountains – local and regional significance [w:] J. Pociask-Karteczka, red.,  Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 27-40.

31. Żelazny M., Pęksa Ł., Bojarczuk A., Siwek J.Pl., Sajdak M., Siwek J., Rajwa-Kuligiewicz A., Pociask-Karteczka J., Pufelska M., 2019, Spatial and temporal variability of water resources in the Polish Tatra Mountains [w:] J. Pociask-Karteczka, red.,  Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, 55-68.

 

 

 

B. Selected important scientific papers

1. Pociask-Karteczka J. (1988) Water Circulation in not glaciated part of the North-Western Sörkappland (Spitsbergen), Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., vol. 20, s. 5-20.

2. Pociask-Karteczka J. (1989) Water circulation in particular seasons in north-western Sörkapp Land (Spitsbergen), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 81, Prace IG UJ, z. 103, Polar Studies of the Jagiellonian University, vol. II, Spits­bergen Expeditions 1983-87, s. 101-126.

3. Pociask-Karteczka J. (1992) Changing a Great City in Eastern Europe - Cracow, Water Resources Bulletin, vol. 28, No 2, s. 343-348.

4. Pociask-Karteczka J. (1993) Problems of natural environmental protection in the Cracow area (Easten Europe), AMBIO, vol. 22, No 6, s. 404-405.

5. Pociask-Karteczka J. (1994) Antropogenic Changes in the Water Conditions in Cracow (East-Central Europe) since the Second World War, Journal of Environ­mental Hydrology, vol. 2, no 1, s. 24 – 35.

6. Pociask-Karteczka J. (1994) Przemiany stosunków wodnych na obszarze Krakowa, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 96, s. 7-53.

7. Pociask-Karteczka J. (1994-1995) Antropogeniczne zmiany stosunków wodnych w Krakowie po II wojnie świa­towej, Folia Geogr., ser. Geogr. Phys., vol. 26-27, s. 17-32.

8. Baścik M., Pociask-Karteczka J., Wilk A. (1995) Przebieg wezbrań letnich Starej Rzeki (Pogórze Wielickie), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr. z. 100, s. 63-71.  

9. Pociask-Karteczka J. (1995) Dynamika odpływu Starej Rzeki (Pogórze Wielickie), 1995, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 100, s. 55-61.

            11.Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J. (1996-1997) Wpływ górnictwa na zawartość radionuklidów naturalnych w osadach górnej Wisły (od Goczałkowic do Niepołomic), Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys. 28, s. 49-58.

       12.Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W. (1997) The influence of radionuclides released by Silesia coal mine activity on natural anvironment in the Upper Vistula Basin (Poland), IAHS Publ. 243, 103-108.

       13.Pociask-Karteczka J., (1997) Promieniotwórcze skażenie środowiska pod wpływem górnictwa węgla kamiennego na Górnym Śląsku, Annales UMCS, sec. B, 52, 12, s. 173-184.

       14.Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J. (1998) Radionuclide content in the Upper Vistula River sediments in a coal mining region in Poland (East-Central Europe) Water, Air, and Soil Pollution, 102, s. 355-360.

       15.Pociask-Karteczka J. (1998) Principles of Hydrologic Regionalisation as Exemplified  in the Upper Vistula Basin (Poland, East-Central Europe), [in:] Ecohydrology of High Mountain Areas, ICIMOD, Kathmandu, s. 299-309.

       16.Ciszewski D., Pociask-Karteczka J., Żelazny M. (1998) Heavy Metals in Bottom Sediments of Artificial Water Reservoirs in the Cracow area, 1998, Polish Journal of Environmental Studies, 7, 2, s. 71-73.

       17.Pociask-Karteczka J., Lula P. (1998) Przykład zastosowania sieci neuronowych jako narzędzia modelowania hydrologicznego [w:] Hydrologia  u progu XXI wieku, red. A. Magnuszewski, U. Soczyńska, PTG, Warszawa, s. 247-258.

      18.Pociask-Karteczka J. (1999) Sztuczne sieci neuronowe - nowa szansa w badaniach dorzecza [w:] Rzeki. Kultura. Cywilizacja. Historia, red. J. Kułtuniak, t.8, s. 123-139.

       19.Pociask-Karteczka J. Mietelski J.W., Jasińska M., Krupa J.O. (2000) Coal mining activity and radium isotope contamination of river water in Silesia, Poland, IAHS Publ., 260, s. 57-62.

       20. Pociask-Karteczka J. (2000) Święte rzeki [w:] Przyroda-nauka-kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku, red. B. Zemanek, Inst. Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków, s. 235-244.

       21.Baścik M., Chełmicki W. (red.), Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J. (2001) źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej. Zmiany w latach 1973-2000, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 127 s.

       22. Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W. (2001) Wpływ stopni wodnych  w Krakowie na proces transportu izotopu radu 226Ra w Wiśle [w:] Przemiany środowiska a jego funkcjonowanie, red. J. Balon, K. German, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 537-542.

       23.Baścik M., Pociask-Karteczka J. (2001) Źródła Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony [w:] Przemiany Środowiska a jego funkcjonowanie, red. J. Balon, K. German, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 389-396.

       24. Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D. (2003) The North Atlantic Oscillation impact on hydrological regime in Polish Carpathians [w:] Interdyscyplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monitoring and Research, Technical Documents in Hydrology, 67, 225-230.

       25.Pociask-Karteczka J., Czulak J., Niedbała J., Niedbała J. (2003) Human impact affecting hydrological regime of the Raba river (Carpathian Mts., Poland), Polish Journal of Environmental Studies, 12, 4, 485-488.

       26.Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D. (2003) Prediction of hydrological  extremes by air circulation indices, IAHS Publ. 280, s. 134-141. http://iahs.info/

       27.Pociask-Karteczka J., Limanówka D., Nieckarz Z. (2002-2003) Wpływ oscylacji północnoatlantyckiej na przepływy rzek karpackich (1951-2000), Folia Geogr. ser. Geogr.-Phys., 33-34, 89-104. http://denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?id=2003&lang=0

       28.Pociask-Karteczka J. (2006) River Hydrology and the North Atlantic Oscillation: A General Review, AMBIO, vol. 35, No 6, s. 312-314.

          29. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J. (2009) Zjawiska lodowe na Morskim Oku jako wskaźnik zmian klimatu w Tatrach [w:] A. T. Jankowski, D. Absalon, R. Machowski, M. Ruman, red. Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, UŚ, PTG, RZGW, Sosnowiec, 71-77. http://www.ap.krakow.pl/geo/paleo/ptg/przoobrazenia.pdf

30. Gurung A. B., Mokwa A., Chełmicki W., Elbakidze M., Hirschmugl M., Hostert P., Ibisch P., Kozak J., Kuemmerle T., Matei E., Ostapowicz K., Pociask-Karteczka J., Schmidt L., van der Linden S., and Zebisch M. (2009) Global Change Research in the Carpathian Mountain Region, Mountain Research and Development 29(3):282-288. http://www.bioone.org/doi/full/10.1659/mrd.1105

31. Pociask-Karteczka J. (2009) Naturalne uwarunkowania zasobów wodnych w zlewniach rzecznych – ad memoriam veterum veritatum [w:] Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, (red.) R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk,  15-36. http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/  

 32. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., Sobkowiak L. (2010) Changes in Lake Ice Cover on the Morskie Oko Lake in Poland (1971-2007), Advances in Climate Change Research, 1, 2, 71-75. http://en.climatechange.cn/EN/volumn/current.shtml

33. Pociask-Karteczka J., Baści> M.,Nieckarz Z., 2010, Zróżnicowanie przestrzenne i zmienność odpływu ze zlewni tatrzańskich [w:] A. Kotarba (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. I Nauki o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy,  Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddz. Krak., Zakopane, 123-130.

34. Pociask-Karteczka J. (2011) River runoff response to climate changes In Poland (East-Central Europe), IAHS Publ. 344, 182-187.  http://www.proceedings-international-association-of-hydrological-sciences.net/home.html

35. Pociask-Karteczka J. , Choiński A., (2012) Recent trends in ice cover duration for Lake Morskie Oko (Tatra Mountains, East-Central Europe), Hydrology Research, 43.4, 500-506. http://hr.iwaponline.com/

35a. Gradinaru I., Osep I., Pociask-Karteczka J., Brancelj A., Macha P., 2012, Study of the occurrence and distribution of “Iezer” and “Bolatau” based on toponyms in Romania and their counterparts from Poland, the Czech Republic and Slovenia, Georeview, 21, 68-79.

36. Siwek J., Baścik M., Pociask-Karteczka J., Rzonca B., 2014, Źródła wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej - przemiany i zagrożenia, A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 20, 2, 307-315.

36a. Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), Georeview, Special Issue, M. Mindrescu, ed. Late Pleistocene and Holocene Climate Variability in the Carpatho-Balcan Region, Abstract Volume, Stefan cel Mare University Press, 137-143.

37. Kurzyca I., Choiński A., Pociask-Karteczka J., Lawniczak A., Frankowski M., 2015, Terms and conditions of high-mountain lake ice-cover chemistry (Carpathians, Poland), Journal of Glaciology, 61, 230, 1207-1212. (http://www.igsoc.org/journal/)

      38. Siwek J.P., Pociask-Karteczka J.,  Wachniew P. (2015) Sezonowa dynamika składu izotopowego wód Wywierzyska Olczyskiego (Isotope hydrology research in the Tatra Mts. Seasonality of isotopic composition of the vaucluse Olczyskie Spring) [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Zakopane, s. 163-170. http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja1_low-res.pdf

      39. Kłapyta P., Zasadni J., Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P. (2016), Late Glacial and Holocene paleoenvironmental records in the Tatra Mountains, East-Central Europe, based on lake, peat bog and colluvial sedimentary data: A summary review, Quaternary International, 415,  126-144. https://www.journals.elsevier.com/quaternary-international/

    40. Siwek J., Pociask-Karteczka J., (2017), Springs in South-Central Poland - Changes and threats, Episodes 40(1), 38-46. www.episodes.org

    41. Górnik M., Holko L., Pociask-Karteczka J., Bičárová S.,(2017), Variability of precipitation and runoff in the entire high Tatra mountains in the period 1961–2010, Prace Geograficzne, 151, 53–74. http://www.ejournals.eu/Prace-Geograficzne/2017/Numer-151/

42. Pociask-Karteczka J., Holko L., Górnik M;., Bičárová S., (2018), Opady i odpływ w małych zlewniach w Tatrach Wysokich w zlewisku Morza Bałtyckiego, Monografie Komitetu Gospodarki Wodnej PAN, 41, 135-151.

43 Holko L., Sleziak P., Danko M., Bičárová S., Pociask-Karteczka J., 2020, Analysis of changes in hydrological cycle of a pristine mountain catchment. 1. Water balance components and snow cover, J. Hydrol. Hydromech., 68, 2, 180–19.

44. Pociask-Karteczka J., 2020, Rozwój zrównoważony – szansą na zachowanie krajobrazu, Ziemia, 66, 15-48.

45. Czarny G., Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2021, Zmienność cech fizycznych i chemicznych wód źródlanych w zlewni Zagórzańskiego Potoku  (Pogórze Spisko-Gubałowskie), Przegląd Geologiczny, 69, 3, 150-160.

https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/publikacje-2/przeglad-geologiczny/2021-2/3-marzec-1/8242-zmiennosc-cech-fizycznych-i-chemicznych-wod-zrodlanych-w-zlewni-zagorzanskiego-potoku/file.html

 

 

 

 

C. Other scientific papers

1.Karteczka J.  (1983) Izochrony spływu korytowego w górnej części zlewni Potoku Bystrego, Gosp. Wodna, nr 8, s. 242-244.

2.Pociask-Karteczka J. (1986) Wstępna charakterystyka hydrograficzna północno-zachodniej części Sörkapplandu (Spitsbergen), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 64, s. 63-79.

3.Pociask-Karteczka J. (1989) Przemiany środowiska geograficznego Krakowa, Geografia w Szkole, R. XLII, nr 5 (216), s. 304-313.

4.Pociask-Karteczka J. (1989) The Thermal Orvin Spring below Mount Gnälberget (Hornsund, South Spitsbergen), Acta Univ. Wratisl., No 1069, "Results of investi­gations of the Polish Scientific Spitsbergen Expeditions", vol. 7, s. 75-85.

5.Pociask-Karteczka J., Ziaja W. (1990) Comparison of the weather conditions at the coast near Palffyodden and in Lisbetdalen (Sörkappland, Spitsbergen), summer 1983, Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 81, Polar Studies of the Jagiellonian University, vol. II, Spitsbergen Expeditions 1983-87, s. 127-134.  

6.Pociask-Karteczka J. (1990) Report on hydrographic investigations of nongla­ciated part of north-western Sörkapp Land (Spitsbergen), Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., z. 81, Prace IG UJ, z. 103, Polar Studies of the Jagiello­nian University, vol. II, Spitsbergen Expeditions 1983-87, s. 87-100.

7.Pociask-Karteczka J. (1990) Gospodarka wodna Turcji, Czasop.Geogr., LXI, z. 3-4, s. 200-203.

8.Pociask-Karteczka J., Ziaja W. (1991), Porównanie warunków pogodowych wy­brzeża okolic Palffyodden i doliny Lisbet (Sörkappland, Spitsbergen) w lecie 1983, Prace Inst. Geogr., Ser. A., t. V, Acta Univ. Wratisl., No 1213, s. 377-383.  

9.Pociask-Karteczka J. (1992) Physico-chemical Characteristics of Waters in North-West Sörkappland (Spitsbergen), Landscape, Life World and Man in High Arctic, Institute of Ecology, Pol. Ac. of Sc., s. 131-137.

10.Pociask-Karteczka J. (1993) Changes in water conditions at the Cracow area, Environmental Hydrology Report, vol. 4, No 8, s. 2.

11.Pociask-Karteczka J. (1995) Antropogenic Changes in the Water Conditions in Cracow (East-Central Euro­pe) since the Second World War, International Geographical Union Regional Conference, 22-26 August 1994, Praque, Czech Republic, CD-ROM.

12. Pociask-Karteczka J. (1995) Hydrologic regions - the assignment problem, 2nd International Conference on Hydrological Processes in the Catchment, 24 -26. 04, Cracow, s. 261 - 270.

13. Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J., (1995) Bilans wodny pogórskich zlewni Starej Rzeki i Dworskiego Potoku w latach 1987-1995, [w:] Dynamika i antropogeniczne przeobrażenia środowiska przyrodniczego progu Karpat pomiędzy Rabą i Uszwicą, red. L. Kaszowski, IG UJ, Kraków, s. 171-183.

14. Pociask-Karteczka J. (1996) Hydrologic Conditions in Kraków (East-Central Europe),  [w:] Natural Environment in Poland,  Stevens Point - Summer School, s. 123-134.

       15. Ciszewski D., Pociask-Karteczka J., Żelazny M. (1996-1997) Metale ciężkie w osadach zbiorników wodnych na terenie Krakowa, Folia Geogr., ser. Geogr.-Phys., 28, 27-35.

       16.Lula P., Pociask-Karteczka J. (1996) Zastosowanie sieci neuronowych do określenia wielkości parowania, Przegl. Geofiz. 41, 4, 311-322.

       17.Kaniecki A., Pociask-Karteczka J. (1997) Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-64-D, Kraków Zachód, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

       18.Górka Z., Pociask-Karteczka J., Wilk A. (1999) Geografia regionalna - aneks [w:] Rozwój i dorobek nauk geograficznych w Uniwersytecie Jagiellońskim, Geografia w Uniwersytecie Jagiellońskim  1849-1999, red. B. Kortus, A. Jackowski, K. Krzemień, Inst. Geogr. UJ, Kraków, t. 3. s. 537-540.

       19.Lula P., Pociask-Karteczka J. (1999) Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do określenia wielkości parowania, [w:] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii, red. J. Pociask-Karteczka, IGUJ Kraków, s. 89-91.

       20. Pociask-Karteczka J., Jasińska M, Mietelski J.W. (1999) Koncentracja radu Ra-226 w wodzie górnej Wisły i jej dopływów [w:] Interdycsyplinarność w badaniach dorzecza, red. W. Chełmicki, J. Pociask-Karteczka, Inst. Geogr. UJ, s. 163-168.

       21.Górka Z,. Pociask-Karteczka J., Wilk A. (2000) History of the Chair and Institute of Geography of the Jagiellonian University 1849-1999 [w:] Geography. Cartalogue of Courses. Jagiellonian University, Institute of Geography, s. 13-18.

       22. Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W., Krupa J.O. (2000) Radium isotope contamination of river water due to the coal mining activity in the Silesia region in Poland (East Central Europe) [w:] Interactive Hydrology, 3rd International Hydrology and Water Resources Symposium of the Institution of Engineers, Australia, Perth, 20-23 November 2000, s. 304-311.

       23. Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J., Żelazny M. (2001) Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000 [w:] Przemiany Środowiska a jego funkcjonowanie, red. J. Balon, K. German, Problemy ekologii krajobrazu, t. 10, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 383-388.

       24.Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W. (2001) Wpływ stopni wodnych na stężenie izotopu radu Ra-226 w Wiśle, Gosp. Wodna, 5, s. 206-209.

       25.Pociask-Karteczka J., Czulak J., Niedbała J., Niedbała J. (2002) Human impact affecting hydrological regime of the Raba river (Carpathian Mts., Poland),  4th Intern. Conf. on FRIEND, 18-22 March, 2002, Cape Town. (CD-ROM)

       26.Micek S., Nieckarz Z., Kułak A., Michalec A., Zięba S., Pociask-Karteczka J. (2002) Pola magnetyczne ELF w zwartej zabudowie zamkowej i ich wpływ na człowieka, X Krajowe Sympozjum Nauk Radiowych, 14-15 III 2002, Poznań s. 168-173.  

       27.Baścik M., Pociask-Karteczka J. (2002) źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Miechowskiej o znacznych walorach przyrodniczych. Propozycje ochrony [w:] Obieg wody w zmieniającym się środowisku, red. T. Ciupa, E. Kupczyk, R. Suligowski, Prace Inst. Geogr. Akad. Świętokrz. w Kielcach, 7, 23-41.

       28. Micek S., Nieckarz Z., Owsiak D., Kułak A., Michalec A., Surdacki A., Pociask-Karteczka J.  (2003) Relationship between Heart Beats and External Magnetic Fields, Structures - Waves - Human Health, 12, 2, s. 49-56.

       29.Baścik M., Pociask-Karteczka J. (2003) Ochrona źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej [w:] Ochrona przyrody nieożywionej, 10 Międzynarodowa Szkoła Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych, Smoleń, s. 34-37.

       30.Limanówka D., Nieckarz Z., Pociask-Karteczka J. (2002) The North Atlantic Oscillation imapct on hydrological regime in Polish Carpathians [w:] Interdyscyplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monitoring and Research, FRIEND Intern. Conference, Demanovska Dolina, September 25-28, 132-135.  

       31.Pociask-Karteczka J. (2003) Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-65-C Kraków-Wschód, Główny Geodeta Kraju i GEPOL, Poznań.

       32. Pociask-Karteczka J., Dermendżijeva K. (2004) Saraswati - mit i rzeczywistość, [w:] Przyroda - Człowiek - Bóg, red. B. Izmaiłow, Kraków, 171-176.   

       33. Pociask-Karteczka J., 2005, Rzeka i sacrum [w:] Geografia i sacrum, red. B. Domański, S. Skiba, 369-380.

       34. Pociask-Karteczka J. 2006, Regionalne zróżnicowanie wpływu Oscylacji Północnoatlantyckiej na reżim rzek  [w:] Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, red. J. Trepińska, Z. Olecki, IGiGP UJ, Kraków  261-269.

       35. Pociask-Karteczka J., Kot M., 2006 Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-64-D, Gorlice, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa.

       36. Pociask-Karteczka J.,  Żelazny M., 2006, Komentarz do Mapy hydrograficznej 1: 50 000, arkusz M-34-64-D, Murzasichle, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa. 

       37.Pociask-Karteczka J., 2006, Hydrografia w pracach Wincentego Pola, [w:] Wincenty Pola jako geograf i krajoznawca, A. Jackowski, I. Sołjan (red.), IGiGP UJ, Kraków, 115-132.

       38. Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2006, Turystyka w Dolinie Kościeliskiej wczoraj i dziś [w:] Z. Krzan (red.), Tatrzański Park Narodowy na tle innych górskich terenów chronionych, Cz. III., Wyd. Polskie Tow. Przyjaciół Nauk oZiemi, TPN, Kraków-Zakopane, 87-107.

       39.Choiński A., Galas J., Jodłowski M., Pociask-Karteczka J., 2007, Propozycja reorganizacji ruchu turystycznego w otoczeniu Morskiego Oka [w:] Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P., 2007, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 46, Kraków - Zakopane, 215-222.

            40.Baścik M., Czubernat S., Pociask-Karteczka J.  (2007) Tendencje ruchu turystycznego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego [w:] Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P., 2007, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 46, Kraków - Zakopane, 121-130.

       41. Kowalski R., Biernacki W., Pociask-Karteczka J. (2007) Motyw wyjazdów w polskie Tatry [w:] Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P., 2007, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 46, Kraków - Zakopane, 281-289.

       42. Pociask-Karteczka J., (2007) Przyroda w nauczaniu Jana Pawła II, [w:] M. Ostrowski, I. Sołjan (red.) Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, XV Seminarium Sacrum i przyroda,  PAT, IGiGP UJ, Koło PTTK Nr 1/O Kraków „Pielgrzym”, Kraków, 65-86.

       43. Siwek J., Baścik M., Chełmicki W., Kasina M., Pociask-Karteczka J. Rząca B., Żelazny M. (2007) Hydrografia i gospodarka wodna. Mapy środowiska przyrodniczego [w:] Atlas Otoczenia Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, IGiGP UJ, Kraków, 42-43.

       44. Kasina M., Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2006-2007, Tendencje występowania wysokich przepływów w dorzeczu Dunajca w II połowie XX wieku, Folia Geographica, ser. Geogr.-Phys., XXXV-XXXVI, 5-36. 36. http://denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?id=2007&lang=0

       45. Pociask-Karteczka J.  Baścik M., Czubernat S., (2007) Ruch turystyczny w Tatrzańskim Parku Narodowym w latach 1993-2005 [w:] Kurek W., Mika M. Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy bardawcze, IGiGP UJ, Kraków, 271-279.

       46. Partyka J., Pociask-Karteczka J., 2008, Zasoby wodne parków narodowych w Polsce - wielkość, struktura i zagrożenia  [w:] J. Partyka, J. Pociask-Karteczka,  Wody na obszarach chronionych,  IGiGP UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, 15-29.

                 47. Balon J., Jodłowski M., Pociask-Karteczka J., 2008, Sposoby zapobiegania degradacji wód Morskiego Oka [w:] J. Partyka, J. Pociask-Karteczka,  Wody na obszarach chronionych,  IGiGP UJ, Ojcowski Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków, 317-320.

          48. Pociask-Karteczka J., 2009, Recent Environmental Changes in the Tatra National Park, MRI News, No. 3, October, 22-25.

          48a. Pociask-Karteczka J., 2009, Naturalne uwarunkowania zasobw wodnych w zlewniach rzecznych - ad memoriam veterum veritatum [w:] Zasoby i ochrona wd. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, (red.) R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda, Fundacja Rozwoju UG, Gdask, 15-36.

          49. Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2010, Extreme flood events in the Dunajec River Drainage Basin (Carpathian Mts.), Folia Geogr., ser. geogr. phys., 41, 49-58. http://www.denali.geo.uj.edu.pl/foliageographica/index.php?id=2010&lang=0    

50. Jankowski A. T., Pociask-Karteczka J., 2010, Rola Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w badaniach stosunków wodnych w Polsce [w:] T. Ciupa, R. Suligowski (red.) Woda w badaniach geograficznych, Inst. Geogr. UJK, Kielce, 13-22.

51. Pociask-Karteczka J., 2010, Granice ingerencji człowieka w środowisko wodne, Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 20, 95-104.

52. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J., 2010, Zjawiska lodowe na Morskim Oku w latach 1971-2010 i ich związek z temperaturą powietrza oraz cyrkulacją atmosferyczną [w:] A. Kotarba (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. I Nauki o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy,  Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddz. Krak., Zakopane, 41-46.

     53. Pociask-Karteczka J., Baścik M., Nieckarz Z. (2010) Zróżnicowanie przestrzenne i zmiennoś odpływu ze zlewni tatrzańskich [w:] A. Kotarba (red.) Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. I Nauki o Ziemi, Tatrzański Park Narodowy, Pol. Tow. Przyjacioł Nauk o Ziemi, Oddz. Krak., Zakopane, 123-130.

54. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J. (2011) Badania pokrywy lodowej na Morskim Oku, Wierchy, 75, 204-208.

55. Pociask-Karteczka J., 2010, Czy istnieją granice ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze? [w:] Z. Krzan (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek. Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem, t. III Człowiek i środowisko, Tatrzański Park Narodowy,  Pol. Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, Oddz. Krak., Zakopane, 11-19.

56. Harasimiuk K., Jackowski A., Pociask-Karteczka J., Sołjan I. (2011) Wincenty Pol prekursorem krajoznawstwa. Uwagi do artykułu Tomasza Boruckiego „Krytyczna analiza karpackiego itinerarium Wincentego Pola 1933-1860”, Wierchy, 75, 347-349.

       57. Pociask-Karteczka J. (2011) Góry wysokie i woda - historia przyjaźni czy walki? [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska, red. Góry – Człowiek – Turystyka, WSTiE, Proksenia, Kraków, 71- 80.

    58. Pociask-Karteczka J. (2012) Człowiek i woda w "Ogrodzie Pana" [w:] J. Klimek, J. Partyka, red. Człowiek w Ogrodzie Pana, XX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet. Proszowski, Greckokatolicki Fakultet teologiczny, Ojcowski Park narodowy, Ojców 101-114.

   59. Pociask-Karteczka J., (2012) Leona Barszczewskiego fotografie gór, Wierchy, 76 (115), 318-323.

    60. Pociask-Karteczka J., Żychowski J. (2014) Powodzie błyskawiczne (flash floods) –  przyczyny i przebieg [w:]  T. Ciupa, R. Suligowski, red. Woda w mieście, Monografie Komisji Hydrologicznej PTG, II, 213-226. http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/

61. Gutry-Korycka M., Sadurski A., Kundzewicz Z., Pociask-Karteczka J., Skrzypczak L. (2014) Zasoby wodne a ich wykorzystanie, Nauka, 1, 25-46. www.pan.poznan.pl

    62. Pociask-Karteczka J., 2014, Wysokogórski typ obiegu wody w Tatrach [w:] R. Cieśliński, K. Jereczek-Korzeniowska (red.), Problemy badań wody w XX i XXI wieku, Wyd. UG, Gdańsk, 308-329.   http://www.komhydptg.geo.uni.lodz.pl/        

   63. Pociask-Karteczka J., Gajda A., Franczak P., 2014, Regional distribution and relevance in paleonvironmental studies of lakes in the Tatra Mts. (Western Carpathians), [in:] M. Mindrescu, ed. Late Pleistocene and Holocene Climate Variability in the Carpatho-Balcan Region, Abstract Volume, Stefan cel Mare University Press, 137-143.

       64. Szczerbińska A., Pociask-Karteczka J. (2015) Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu – tendencje i zmienność (Ski season on the Kasprowy Wierch – trends and variability) [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Zakopane, s. 170-176. http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja1_low-res.pdf

         65. Franczak P., Pociask-Karteczka J., Gajda A. (2015) Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia jezior na obszarze Tatr  (Regional distribution of lakes in the Tatra Mountains) [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Zakopane, s. 51-58.  http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja1_low-res.pdf     

            66. Bochenek P., Pociask-Karteczka J. (2015) Cechy fizyczne i chemiczne wód w masywie Miedziane (Tatry Wysokie) (The physico-chemical properties of water at the Miedziane massif (The High Tatra Mountains)) [w:] A. Chrobak, A. Kotarba (red.), Nauka Tatrom, Tom I, Nauki o Ziemi, TPN, PTPNoZ - Oddz. Krakowski, Materiały V Konferencji „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek”, Zakopane, 24–26 września 2015 roku, Zakopane, s. 35-44. http://tpn.pl/upload/filemanager/sekcja1_low-res.pdf     

           67. Pociask-Karteczka J., Żychowski J., 2017, Zagrożenia związane z wodą – powodzie błyskawiczne, Gospodarka Wodna, 2, 37-42. www.sigma-not.pl   

68. Pociask-Karteczka J., Ed. 2019, Introduction [in:] Pociask-Karteczka J., Ed. 2019, Sustainable water resources management in high mountains in the Baltic Sea Region, Institute of Geography and Spatial Management –  Jagiellonian Univeristy, Baltic University Programme, Tatra National Park, Kraków, p. 7.

 

 

           

D. Conference abstracts

       1.Pociask-Karteczka J. (1984)  Hydrochemical investigations in North-Western Sörkappland (Southern Spitsbergen), Sympozjum Spitsbergen '84, Instytut Eko­logii PAN, Dziekanów Leśny k/Warszawy, s. 19.

       2.Pociask-Karteczka J. (1985) Zróżnicowanie stosunków hydrograficznych na obszarze Kulmstrandy i Hornsundneset (NW Sörkappland, Spitsbergen), XII Sympozjum Polarne, Szczecin 1985, 09. 19-21, Wydz. Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności, Akademia Rolnicza, Klub Polarny, s. 56-62.

       3.Pociask-Karteczka J. (1987) Wpływ aerozoli morskich na zawartość chlorków w wodach opadowych w rejonie Palffyodden (SW Sörkappland, Spitsbergen), Materiały XIV Sympozjum Polarnego, Lublin 1987, s. 161-163.

       4.Pociask-Karteczka J. (1989) The Thermal Orvin Spring below Mount Gnälberget (Hornsund, Spitsbergen),, Rozpr. UMK, XVI Sympozjum Polarne, Toruń 19-20 września 1989 r., s. 211-213.

       5.Lula P., Pociask-Karteczka J. (1993) Typologia hydrologiczna dorzecza górnej Wisły niehierarchiczną analizą skupień, 42 Zjazd PTG, Kielce, 27-30. 06. 1993, Streszczenia referatów, s. 186-188.

       6.Pociask-Karteczka J. (1993) Udział Instytutu Geografii UJ w The Baltic Univer­sity Programme,  42 Zjazd PTG, Kielce, 27-30. 06. 1993, Streszczenia referatów, s. 86-87.

       7.Pociask-Karteczka J. (1994) Krążenie wody w poszczególnych porach roku w północno-zachodnim Sörkapplandzie, środowisko Przyrodnicze Ziemi Południo­wego Przylądka na Spitsbergenie, IG UJ, Konferencja poświęcona pamięci prof.  Z. Czeppego, Mat. Konf., Kraków, 21 maja 1994 r., s. 6.

       8.Pociask-Karteczka J. (1994) The Water Cycle in North-West Sörkappland (Spits­bergen), XXI Polar Symposium, Warszawa, s. 225-229.

       9.Pociask-Karteczka J. (1994) Założenia metodyczne regionalizacji hydrologicznej na przykładzie dorzecza górnej Wisły, Referaty i postery, Ogólnopolski Zjazd PTG, Lublin, s.102-103.

       10. Lula P., Pociask-Karteczka J. (1995) Próba oszacowania wielkości parowania za pomocą sieci neuronowej, Człowiek a środowisko, 44  Zjazd PTG , Toruń, s. 145-147.

       11.Pociask-Karteczka J. (1995) Zmiany hydrograficzne w wielkich miastach pod wpływem antropopresji na przykładzie Krakowa, Człowiek a środowisko, 44  Zjazd PTG , Toruń, s. 126-129.

            12.Ciszewski D., Pociask-Karteczka J., Żelazny M., (1996)  Metale ciężkie jako wskaźnik zanieczyszczenia w osadach zbiorników na terenie Krakowa, Sprawozd. z Posiedzeń Komisji Nauk. PAN, 39/1,  s. 265-266.

       13.Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J. (1996) Wpływ górnictwa na zawartość radionuklidów naturalnych w osadach górnej Wisły (od Goczałkowic do Niepołomic), Sprawozd. z Posiedzeń Komisji Nauk. PAN, 39/1, s. 263-264.

       14.Lula P., Pociask-Karteczka J. (1996) Wielkość parowania ma stacji w Łazach (Pogórze Wielickie) oszacowana za pomocą sztucznych sieci neuronowych, Konferencja Hydrograficzna PTG Hydrologia u progu XXI wieku, Streszcz. referatów,  Mądralin 25-27 września 1996 r., s. 34.

       15.Pociask-Karteczka J. (1997) Głos w dyskusji na sesji naukowej „Woda dla Krakowa", Mogilany, 14.03.1997 Polski Klub Ekologiczny, Polskie Tow. Przyjaciół Nauk o Ziemi, cykl: Problemy ekologiczne Krakowa, 19,  s. 84-85.

       16.Pociask-Karteczka J., (1997) Land use effects on the hydrology conditions in the Carpathian Mountains (South of Poland), International Workshop on Dynamics of Land-Use/Land-Cover Change in the Hindu Kush-Himalaya, April 20-25, 1997, Kathmandu, Nepal, s. 25.

       17.Pociask-Karteczka J., (1997) Taxonomy in hydrologic regionalization (on example of the Upper Vistula Basin) [w:] Regionalization in Hydrology, International Conference, Braunschweig, 10-14 March 1997, IAHS, UNESCO, s. 201-203.

       18.Jasińska M., Krupa J.O., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J. (1998) Radium isotopes in the Upper Vistula River and its tributary, 8th International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis, Abstracts, 23-25 September 1998, Blackpool, s. 95-96.

       19.Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J. (1998)  The coal mine activity and radionuclides contamination of the environment - Silesia Region in Poland (East-Central Europe), 2nd International Symposium IAHS/AISH Assessing and Managing Health Risk from Drinking Water Contamination: Approaches and Applications, September 7-10, 1998, Santiago, s. 10.

       20.Jasińska M., Mietelski J.W., Pociask-Karteczka J. (1999) Koncentracja Ra-226 w wodach i osadach górnego biegu Wisły i jej dopływów [w:] Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza, red. W. Chełmicki, Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, 21-23 maja 1999 r.,  s. 70-71.

       21.Baścik M., Chełmicki W., Pociask-Karteczka J. (2000) Święte źródła, Święte rzeki [w:] Przyroda, nauka, kultura, Streszczenie referatów i posterów, 26-27 czerwca 2000, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, IG UJ, IB PAN, Sekcja Historii Botaniki PTB, Kraków.

       22.Baścik M., Chełmicki W., Korska A., Pociask-Karteczka J., Siwek J. (2001) Przemiany Źródeł Wyżyn Krakowsko Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-2000 [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, red. K. German., W. Maciejowski, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 18.

       23.Baścik M., Chełmicki W., Korska A.,.Pociask-Karteczka J., Siwek J. (2001) Porównanie stanu źródeł Wyżyn Krakowsko-Wieluńskiej i Miechowskiej w latach 1973-1974 i 1999-2000 [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów w zróżnicowanych warunkach morfoklimatycznych. Monitoring, ochrona, edukacja, red. I. Piotrowska, Z. Zwoliński, Konf. Nauk., Poznań, 19-20.10. 2001, Inst. Badań Czwartorzędu i Geoekologii Uniw. im. A. Mickiewicza w Poznaniu, s. 12-14.

       24.Baścik M., Pociask-Karteczka J. (2001) Źródła Wyżyny Krakowsko Wieluńskiej i Wyżyny Miechowskiej warte ochrony [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, red. K. German, W. Maciejowski, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 17.

       25.Baścik M., Pociask-Karteczka J. (2001) Źródła Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Wyżyny Małopolskiej o znacznych walorach przyrodniczych [w:] Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej, red. T. Ciupa, E. Kupczyk, Kom. Hydrol. PTG, Inst. Geogr, Akad. Świętokrz. w Kielcach, Miejski Insp. Ochr. Środ. w Kielcach, Kielce-Wólka Milanowska, 25-27 września 2001, Kielce, s. 14-16.

       26.Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W. (2001) Wpływ stopni wodnych  w Krakowie na proces transportu izotopu radu 226Ra w Wiśle [w:] Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie, red. K. German, W. Maciejowski, Ogólnopol. Konf. Nauk., Kraków, 17-18 maja 2001, IGiGP UJ, Pol. Asocj. Ekol. Krajobrazu, Ojcowski PN, s. 92.

       27.Czulak J., Niedbała J., Niedbała J., Pociask-Karteczka J. (2002) Human impact affecting hydrological regime of the Raba river (Carpathian Mts., Poland), 4th Intern. Conf. on FRIEND, 18-22 March, 2002, Cape Town, (CD-ROM)

       28.Limanówka D., Nieckarz Z., Pociask-Karteczka J., Sołtys R. (2002) Wpływ oscylacji Północnego Atlantyku na przepływy rzek karpackich [w:] Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski, Krajowa Konf. Nauk., Akad. Morska, Gdynia, 10-11 maja 2002, Gdynia.

       29. Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., Limanówka D., 2003, Prediction of hydrological extremes by air circulation indices, Water Resources Systems: Global Change, Risk Assessment and Water Management, IUGG2003 at Sapporo, July 2003, (www.cig.ensmp.fr/~iahs/sapporo/abs/hs02/007171-1.html)

       30. Pociask-Karteczka J., Nieckarz Z., 2006, Hydrological extremes in the Dunajec River basin (Carpathian Mts.), [w:] Extreme hydrometeorological events in Poland and their impacts. European context. Book of abstracts, Intern. Conf., Warsaw, 7-9 December 2006, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Warszawa – Sosnowiec, 57-60.

       31.Choiński A., Galas J., Jodłowski M., Pociask-Karteczka J., 2007, Propozycja reorganizacji ruchu turystycznego w otoczeniu Morskiego Oka [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Streszczenia i abstrakty, Kraków – Zakopane, 25.

       32.Baścik M., Czubernat S., Pociask-Karteczka J.  (2007) Tendencje ruchu turystycznego na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Streszczenia i abstrakty, 46, Kraków - Zakopane, 18.

       33. Kowalski R., Biernacki W., Pociask-Karteczka J. (2007) Motyw wyjazdów w polskie Tatry [w:] Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Streszczenia i abstrakty, Kraków - Zakopane,  9.

       34. Pociask-Karteczka J., Partyka J., (2008) Zasoby wodne parków narodowych w Polsce – wielkość, struktura i zagrożenia [w:] M. Baścik, J. Partyka, red., Wody na obszarach chronionych, Ojców, 18-24.

       35. Balon J., Jodłowski M., Pociask-Karteczka J. (2008) Jak zapobiec zagrożeniu czystości wód Morskiego Oka? [w:] M. Baścik, J. Partyka, red., Wody na obszarach chronionych, Ojców, 32- 33.

36.  Kasina M., Pociask-Karteczka J., Ustrnul Z., Niedbała J. (2008) Extreme hydrological events in the Polish Tatra Mts. under different air circulation patterns [in:] W. Chełmicki, J. Siwek (ed.), Book of abstracts, 12th Biennal Conference of Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, Hydrological extremes in small basins, September 18-20, Cracow, ERB, IHP/UNESCO North European FRIEND Project 5, IAHS (PUB), IGiGP UJ,  169-172. 

       37. Baścik M., Chełmicki W., Kasina M., Pociask-Karteczka J., Siwek J. (2009) Ekstremalne zdarzenia hydrologiczne w Karpatach, [w:] J. Jania, J. Szafraniec (red.) Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce, Ogólnopolskie seminarium, 24-26 listopada, 2008 r., Warszawa, Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń, Sosnowiec, 15.

38. Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2009, Charakterystyka hydrologiczno-meteorologiczna zlewni tatrzańskich (1961-2000) [w:] Tatrzański Park Narodowy 1955-1977-2004. Długookresowe zmiany w przyrodzie i użytkowaniu obszaru TPN, Konferencja, Zakopane, 21-22 maja 2009, GIS-TPN (streszczenie)

       39. Pociask-Karteczka J., (2010) Granice ingerencji człowieka w środowisko wodne [w:] red. J. Partyka, Granice ingerencji człowieka na obszarach chronionych. Zasady i modele gospodarowania, Materiały konferencji naukowej, Ojców, 17-19 czerwca 2010, 21.

40. Pociask-Karteczka J., Wójcik S., Żelazny M. (2010) Hydrochemical evidences of hydraulic connection between crystallinic and carbonate aquifers (the Tatra Mts., East-Central Europe) [in] Zuber A., Kania J., Kmiecik E. (ed.) XXXVIII IAH Congress - Groundwater Quality Sustainability Extended Abstracts, University of Silesia Press, 1279-1285, CD.

41. Wachniew P., Kosiarz N., Pociask-Karteczka J., Baran A., Jelonkiewicz  Ł. (2012)  Use of environmental isotopes and hydrochemistry In the study of a mountain karst system, 39th International Association of Hydrogeologists Congress, Congress Programme and Abstracts, September 16-21, 2012, Niagara Falls, Canada, 60.

42.  Pociask-Karteczka J., (2013) Specyfika obiegu wody w Tatrach, XX Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, 9-12 maja 2013, Zakopane, 5-7.

43.  Pociask-Karteczka J. (2013) Wysokogórski typ obiegu wody w Tatrach [w:] R. Cieśliński, K. Jereczek-Korzeniowska, Aspekty badań wody w XX i XXI wieku, Streszczenia artykułów, 18 października 2013 roku, KH UW, KNG PTG, GTN, 51.

44.  Szczerbińska A., Pociask-Karteczka J., 2015, Sezon narciarski na Kasprowym Wierchu – tendencje i zmienność [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 70-71.

45.  Franczak P., Pociask-Karteczka J., Gajda A., 2015, Przestrzenne zróżnicowanie rozmieszczenia jezior na obszarze Tatr [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 37.

46.  Bochenek P., Pociask-Karteczka J.,  2015, Cechy fizyczne i chemiczne wód w masywie Miedziane (Tatry Wysokie), [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 29-30.

47.  Pociask-Karteczka J.,  Siwek J.P., Wachniew P., Sezonowa dynamika składu izotopowego wód Wywierzyska Olczyskiego [w:] Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a człowiek. Nauka Tatrom, Streszczenia prac, Zakopane, 24-26 września 2015, s. 54.

 

E. Guides

       1.Lewik P., Pociask-Karteczka J. Szubert M. (1992) Przewodnik wycieczki geogra­ficznej: Brama Krakowska, Wyżyna Krakowska, Wyżyna Miechowska, 41 Zjazd PTG, 26-29 czerwca 1992, Wycieczki zjazdowe, 16 s.

       2.Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J. (1998) Dolina Kościeliska. Przewodnik. śladami badaczy, artystów i wędrowców. Mat. konf. Geografia polska na progu trzeciego tysiąclecia, Kraków-Zakopane, 16-19 września 1998, 26 s.

       3.Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J. (2001) Dolina Kościeliska. Przewodnik. śladami badaczy, artystów i wędrowców, (red.) M. Baścik, TPN, Zakopane, 120.

       3’.Balon J., Baścik M., German K., Maciejowski W., Pociask-Karteczka J. (2006) Dolina Kościeliska. Przewodnik. śladami badaczy, artystów i wędrowców, II wydanie, rozszerzone i uzupełnione, (red.) M. Baścik, TPN, Zakopane, 168.

 

       3”. Baścik M., Pociask-Karteczka J., Maciejowski W., Balon J., W, German K., (2014) Dolina Kościeliska. Przewodnik. śladami badaczy, artystów i wędrowców, (red.) M. Baścik, TPN, Zakopane, 219.

 

F. Obituaries

       1.Pociask-Karteczka J. (1993) Antoni Dobija, Materiały do biografii ludzi gór, Wier­chy, 58, s. 179-180.

             2.Chełmicki W., Pociask-Karteczka J. (1996) Prof. dr hab. Irena de Dynowska-Balcer - życiorys,  Czasop. Geogr., 1, s. 127-129.

       3.Chełmicki W., Pociask-Karteczka J. (1997) Kronika żałobna: Prof. dr hab. Irena de Dynowska-Balcer (1929-1995), Informator PTG, Oddział  Kraków, s. 110-112.

       4.Pociask-Karteczka J. (2003) Życiorys Alicji Tlałki,  Przegl. Geofiz. 48, 1-2, 105-107.

       5. Pociask-Karteczka J. (2011) Jerzy Dynowski-Balcer (1924-2010), Przegl. Geofiz. 56, 1-2, 123-124.

        6. Pociask-Karteczka J. (2011) Profesor Wojciech Chełmicki (1952-2011), IAHS Web Site, http://iahs.info/history/obituaries/Chelmicki.htm

        7. Pociask-Karteczka J., Siwek J. (2011) Wojciech Chełmicki (1924-2011), Przegl. Geofiz. 56, 3-4,  305-307.

  8. Pociask-Karteczka J. (2012) In memoriam - Professor Wojciech Chełmicki (10.29.1952 - 10.01.2011), ERB Newsletter, No 19, 15.

        9. Baścik M., Pociask-Karteczka J., Siwek J. (2013) Wojciech Chełmicki (1952-2011), Przegl. Geogr., 85, 3, 477-480. 

 

    

G. Articles popularizing science

       1. Pociask-Karteczka J. (1987) Spotkanie z niedźwiedziem polarnym, Tygodnik "Relax", Chicago, nr 49 (194), s. 14-15.

       2. Pociask-Karteczka J. (1988) W krainie zorzy polarnej, Magazyn "7 dni", No 10, Chicago, s. 20-21.

       3. Pociask-Karteczka J. (1989) Podhalanie w Ameryce, Dunajec, Nr 1/2, s. 14-15.

3a. Pociask-Karteczka J. (1991) Ile terenów dziewiczych? Aura, nr 2, s. 21.

       4.Pociask-Karteczka J. (1993) 1000-letni Romans [rzeka-miasto], Cracoviana, nr 2/6, s. 21.

        5.Pociask-Karteczka J. (1995) W krainie tronu Słońca czyli w Denali National Park na Alasce, Wierchy, 1994, R. 60. s. 163-167.

       6.Pociask-Karteczka J. (1995) Ratujmy Bałtyk, Dziennik Polski, 2 marca 1995r.

       7. Pociask-Karteczka J. (1995) Miasto na wodzie mineralnej stojące, Dziennik Polski, 1 sierpnia 1995 r.

       8.Pociask-Karteczka J. (1995) Mineralny skarb. Zalety wód ze zdrojów krakowskich. Dziennik Polski, 31 października 1995 r.

       9.Pociask-Karteczka J. (1996) Hasła [w:] Encyklopedia Polski, wyd. Kluszczyński, Kraków (40 haseł).

       10. Pociask-Karteczka J. (1996) Roof of the world -The Sacred Himalaya, YES, 8, s. 4-7.

       11.Pociask-Karteczka J. (1997) Polska. Wody [w:] Encyklopedia Geograficzna, t. 10, Opress, Kraków, s. 83-101.

       12.Pociask-Karteczka J. (1997) Wśród ludności Alaski, Informator PTG, Oddział  Kraków, s. 30-32.

       13.Pociask-Karteczka J. (1997) Ziemia. Wody [w:] Encyklopedia geograficzna świata, t. 9, Opress, s. 106-128.

       14.Pociask-Karteczka J. (1999) Wody lądowe Polski, Informator PTG, Oddział Kraków, s. 50-54.

       15.Pociask-Karteczka J. (2000) Typy reżimów rzecznych i średni roczny bilans wodny w różnych regionach Polski (mapa) [w:] Encyklopedia Geograficzna świata. Atlas Polski, Opress, s. 46-47.

       16.Pociask-Karteczka J. (2000):

     - Wody [w:] Encyklopedia Krakowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s. 1058-1059.

- Powodzie [w:] Encyklopedia Krakowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s. 797-798.

- Wisła [w:] Encyklopedia Krakowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s. 1049-1050.

- Stawy [w:] Encyklopedia Krakowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s. 925.

- Inne hasła [w:] Encyklopedia Krakowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa-Kraków, s. 1135.

       17. Pociask-Karteczka J., Jasińska M., Mietelski J.W. (2001) Anomalia radiohydroegeologiczna na Śląsku, 12/01, Aura, s. 13-14.   

       18. Pociask-Karteczka J., 2004, Wyjątkowe wody, Dziennik Polski, 23 X 2004, 32.

       19. Pociask-Karteczka J. (2004), Encyklopedia Szkolna GEOGRAFIA, Hasła, Wyd. Zielona Sowa, Kraków.

       20. Pociask-Karteczka J. (2005) Hokkaido – wyspa lasów [w:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, T. II, red. Z. Górka, J. Więcław Michniewska, Informator PTK, oddz. w Krakowie, Kraków, 115-120.

       21.Pociask-Karteczka J. (2005) Na Przylądku Dobrej Nadziei [w:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, T. II, red. Z. Górka, J. Więcław Michniewska, Informator PTK, oddz.

       22. Pociask-Karteczka J., 2007, Ilu nas w Tatrach: Wrzuć monetę, Tatry, 1/19, 62-63.

       23. Pociask-Karteczka J., 2007, Ilu nas w Tatrach: Tatrzański kodeks turystyczny, Tatry, 1/19, 6.  

       24. Pociask-Karteczka J., Baścik M., (2007) Ilu nas w Tatrach: Maksimum: sierpień: Morskie Oko, Tatry, 1/19, 54-61.

       25. Pociask-Karteczka J., Rzeszutek D., (2007)  Źródła w okolicach Dukli, W Górach, 2 (12), 32-34. http://www.wgorach.com/?id=51180  

       26. Pociask-Karteczka J. (2007) Cuda przyrody i techniki: Iguacu i Itaipu [w:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, T. III, red. Z. Górka, J. Więcław-Michniewska, Informator PTK, oddz. w Krakowie, Kraków, 111-119, www.ap.krakow.pl/ptg/czasopismo/tom_3/cuda_przyrody_i_techniki.pdf

       27. Pociask-Karteczka J. (2008) Kolos Itaipu,  Dziennik Polski, 12 stycznia 2008, P8.

       28. Pociask-Karteczka J. (2008) Emirat Buchary w obiektywie Leona Barszczewskiego, Alma Mater, 100, 111-112.

       29. Pociask-Karteczka J. (2008) Emirat Buchary na fotografiach Leona Barszczewskiego, Dziennik Polski, 29 III 2008, P5.

       30. Pociask-Karteczka J., 2007, Tatrzański kodeks turystyczny, [w:] Pociask-Karteczka J., Matuszyk A., Skawiński P., 2007, Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym, Studia i Monografie AWF, 46, Kraków - Zakopane, okładka.

       31. Pociask-Karteczka J. (2008) Pod skrzydłami białego anioła, Tatry, 3/25, 64-69.

       32. Pociask-Karteczka J. (2009) Cieplej w Tatrach? Tatry, 4/30, 36.

       33. Choiński A., Kolendowicz L., Pociask-Karteczka J. (2010) Morskie oko. Tajemnice tafli lodowej, Tatry, 2/32, 34-35.

       34. Pociask-Karteczka J. (2010) Święta woda, National Geographic, 4, 68-81.

       35. Pociask-Karteczka J. (2010) Tajemnice Doliny Olczyskiej (Tajommstva Doliny Olczyskej), Tatry, Wyd. spec., 5, 20-31.

       36. Pociask-Karteczka J. (2010) Ad vocem, Tatry, 4(34), 16.   

       37. Pociask-Karteczka J. (2011) Tłum pod lupą, Tatry, 1(35), 26-29.

38. Choiński A., Pociask-Karteczka J. (2012) Pomiary grubości pokrywy lodowej na Czarnym Stawie pod Rysami, Wierchy, 76 (115), 237-238.

39.  Kucharska K., Pociask-Karteczka J. (2013) Geniusz loci Wiktorówek, Tatry, 1(48), 59-63.

40.  Pociask-Karteczka J., Łajczak A. ( 2013) Wody Tatr, Maćkowa Perć, 2(26), 21-22.

41.  Pociask-Karteczka J. (2014) Zniszczenia w Olczyskiej, Tatry, 1(47), 14.

42.  Pociask-Karteczka J., Choiński A. (2015) Tajemnice Morskiego Oka, n.p.m. Widziane z gór, luty, 12-13

43.  Pociask-Karteczka J. (2015) Wędrówki Jana Pawła II w „rytmie górskich potoków”, Na szlaku, e-104, 300.  

44.  Pociask-Karteczka J., 2015, Opowiadania Adama Żuchowskiego, Wierchy,  79 (118), 304-305.

45.  Kłonowska-Olejnik M., Banaś A., Pęksa Ł., Pociask-Karteczka J., 2015, Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne, Wierchy,  79 (118), 171-173.

46.  Pociask-Karteczka J., 2015, Z życia dawnych Kuźnic, Tygodnik Podhalański, 47, 26-27.

47.  Pociask-Karteczka J., 2016, Teide - góra z piekła rodem [w:] J. Konieczniak, J. Pociask-Karteczka, red., Wierchy wołają, COTG, Kraków, 317-328.

48.   Pociask-Karteczka J., 2016, Sen o Biokowie, Tatry, 53-55, 124-129.

49.  Pociask-Karteczka J., 2017, Krew przykryta liśćmi paproci, Tatry, 60, 164-167.

50.  Pociask-Karteczka J., 2017, Levadas – atrakcja turystyczna Madery [w:] M. Drewnik, M. Mika, red., Człowiek i jego działania. Spojrzenie geografa, IGiGP UJ, Kraków, s. 229-236.

51.  Pociask-Karteczka J., Górnik M., 2017, Zróżnicowanie opadów atmosferycznych w Tatrach Wysokich w latach 1961-2010, Maćkowa Perć 2(34), 13-15.

52.  Pociask-Karteczka J., 2017, Wywierzysko Olczyskie – krenologiczny gigant, Źródło, 1 (54), 28-29. http://www.kigpr.pl/files/zrodlo54-1%20(2).pdf

53.  Pociask-Karteczka J.,  2018,

-Barszczewski Leon  (1849-1906) [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., Kraków, 90-92.

- Dobija Antoni  (1947-1991) [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., Kraków, 311-312.

- Dynowska Irena, właśc. De Dynowska-Balcer Irena, de domo Mayer (1929-1995) [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red.,

- Dynowski Jerzy  (1924-2010) [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 1, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., Kraków, 374-375.

- Tlałka-Gaudyn Alicja (1937-2002) [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, t. 3, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., Kraków, 1671-1673.

54.  Pociask-Karteczka J.,  Siwek J., 2018, Wojciech Chełmicki  1952-2011 [w:] Geografowie polscy. Słownik biograficzny, A. Jackowski, K. Krzemień, I. Sołjan, red., Kraków,  218-220.

55.  Pociask-Karteczka J.,  2018, Tajemnica pewnego grobu, Tatry, 65, 156-161.

56.  Pociask-Karteczka J., 2018, Płynie Wisła płynie…, Ziemia, 95-144.

57.  Pociask-Karteczka J., 2019, Trzech chłopców z Kuźnic, Tatry, 68, 154-159.

58.  Pociask-Karteczka J., 2019,  Nad Yamdrok – świętym jeziorem Tybetu, Maćkowa Perć, Pismo Przewodników Tatrzańskich, 2(38), 21-25.

59.  Pociask-Karteczka J., 2020, PKL zapomina...  albo rzecz o udawaniu, Tatry, 71, 24-25.

60.  Pociask-Karteczka J., 2020, Na szlakach gwiezdnych gór czyli w Serra da Estrela, Wierchy, 83(2017), 173-182.

61.  Pociask-Karteczka J., 2020, Kraków i woda, https://ekologpolski.pl/krakow-i-woda/

62.  Pociask-Karteczka J., 2020, Od hidrografii do hydrologii – 50 lat istnienia Zakładu Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Alma Mater,  219, 129-144, https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_mater_219/130

 

 

H. Reports and other

       1.Pociask-Karteczka J., Mietelski, J.W., Jasinska M. (1997),  Radium Isotopes in Upper Vistula and its Tributary, Annual Report, Institute of Nuclear Physics, Kraków, 199-200.

       2.Pociask-Karteczka J. (1998), Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w hydrologii (Kraków, 28-29 V 1998), Przegl. Geofiz., 43, 3-4, s. 235-236.

       3.Pociask-Karteczka J. Mietelski, J.W., Jasińska M. (1999),  Application of Alpha Spectrometry to the Determination of Ra in Vistula River from Goczałkowice to Niepołomice, Annual Report, Annual Report, Institute of Nuclear Physics, Kraków, 291.

       4.Pociask-Karteczka J. (1999) Ekohydrologia Obszarów Wysokogórskich, Konferencja Międzynarodowa,  Kathmandu, Nepal,  24-28 III 1996 r. (1996), Przegl. Geofiz., 41, 3,  230-231.

5.Pociask-Karteczka J. (1999) Kongres polskiej geografii, Acta Universitatis Iagellonicae, 9-10 (137-238), 12.

       6.Limanówka D., Pociask-Karteczka J. (1999) Kongres Geografii Polskiej. 150. rocznica utworzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim pierwszej na ziemiach polskich Katedry Geografii 1849-1999 (Kraków, 22-24.IV.1999 r.), Przegl. Geofiz., 44, 4,  287-289.

7. Pociask-Karteczka J, Kundzewicz Z. (2005) VII Zgromadzenia Naukowego IAHS (Foz do Iguaçu, Brazylia, 3-9 IV 2005 r. ), Przegl. Geofiz., 2005,
3-4, 285-286.

       8.Pociask-Karteczka J. (2004) Zgromadzenie Naukowe IAHS podczas Zgromadzenia Ogólnego  IUGG (Sapporo, 30 VI-11 VII 2003) Przegl. Geofiz., XLVIII, 3-4, 236-237.

9.Pociask-Karteczka J. (2007) Badania Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej w Tatrach, w 2005 r., Wierchy,  71(110), 183-184.

10.Pociask-Karteczka J. (2008) Projects and Organizations [in:] S4C, Newsflash July 2008, http://mri.scnatweb.ch/dmdocuments/S4C_Flash_July08.pdf

11. Pociask-Karteczka J., Lasek J. (2008) Report from 12th Biennial Conference of Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) – 18-20 September, 2008, http://mri.scnatweb.ch/dmdocuments/MRI_Europe_Flash_October08.pdf

12. Pociask-Karteczka J., Chełmicki W. (2008) Hydrological Extremes in Small Basins, Report from 12th Biennial Conference of Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB), in Cracow, Poland, September, 2008, IAHS Newsletter, NL92 November 2008, 1,14 (http://www.appliedhydrology.org/iahs)

13. Pociask-Karteczka J., Plenzler J., (2008) Report from the conference “Waters in protected areas”, MRI_Europe_Flash,

(http://mri.scnatweb.ch/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=250)

14. Pociask-Karteczka J. (2008) Wincenty Pol jako geograf i krajoznawca, Wierchy, 72 (2006), 186-188.

15. Pociask-Karteczka J. (2008) Mapa hydrograficzna Tatr w skali 1:50 000, Wierchy, 72 (2006), 185-186.

16. Pociask-Karteczka J. (2009) Carpathian Waters [in:] Science for the Carpathians, Strategy Development and Networking Workshop, Jagiellonian University, Krakow, Poland – May 27-28, 2008, IGiGP UJ, MRI, Joanneum research, EURAC, UNEP, Carpathian Convention, p. 8&13.

17. Lenartowicz M., Pociask-Karteczka J. (2009), Międzynarodowe warsztaty pt. „Stan i perspektywy badań hydrologicznych w małych zlewniach”, (30 III – 2 IV 2009 r., Goslar, Niemcy), Przegl. Geofiz. 54, 3-4, 226-228.

18. Pociask-Karteczka J., Chełmicki W. (2010) Łazy. Stara Rzeka, Poland [in:] S. Schumann, B. Schmalz, H. Meesenburg, U. Schroder (ed.) Status and Perspectives of Hydrlogy in Small Basins, IHP, HWRP, Koblenz, 26.

19. Pociask-Karteczka J. , Plenzler J. (2010) Wody na obszarach chronionych, Wierchy, 74 (2008), 170-171.

20. Pociask-Karteczka J. (2010) Wystawa fotografii Leona Barszczewskiego, Wierchy, 74 (2008), 241.

21. Fidelus J., Pociask-Karteczka J. (2011) Geoekologiczne problemy gór wysokich, Wierchy, 75, 208-209.

       22. Choiński A., Pociask-Karteczka J., (2012) Pomiary grubości pokrywy lodowej na Czarnym Stawie pod Rysami, Wierchy, 76 (115), 237-238.

23. Pociask-Karteczka J., (2012) M. Baścik. Wieczystym tryskam źródłem, Alma Mater, luty, 144, 106-107.

24.  Pociask-Karteczka J., 2017/2018, Szlakami pamięci ludzi gór, Alma Mater, 196, 134-135. 

25.  Siwek J., Pociask-Karteczka J., 2019, Międzynarodowa Konferencja Experimental and Representative Basins (ERB), Gospodarka Wodna, 1/2019, 32.

26.  Pociask-Karteczka J., 2019, Workshop on Sustainable Water Resources Management in High Mountains in the Baltic Sea Region, https://www.mountainresearchinitiative.org/news-content/report-on-sustainable-water-resources-management-in-high-mountains-in-the-baltic-sea-region

27.  Pociask-Karteczka J., Rajwa-Kuligiewicz A., 2020, Sprawozdanie z II Międzynarodowych Tatrzańskich Warsztatów Hydrologicznych, Gospodarka Wodna, 1(853), 1/2020, 28.

28.  Pociask-Karteczka J., 2020, „W górach jest wszystko”, Wierchy, 84(2018), 301.

29.  Pociask-Karteczka J., 2020, „Pilnujcie mi tych szlaków,  Wierchy, 84(2018), 296-297. 

30.  Jabłoński J., 2020, Wiersze Asi, Maćkowa Perć, 1-2(39-40), 40-43.

 

 

I. Critical reviews

1.Dukic D., Hydrologija kopna, Beograd, 1984, Czasop. Geogr. (1985), z. 3-4, s. 431-432.

2.Blachford D.P, Demayo A., Gummer Wm., Water Quality Mackenzie River, Basin Study Report Supplement, Canada-Alberta-British Columbia-Saskatchewan-Northwest Teeritories-Yukon Territory, 1985, Czasop. Geogr. (1987), z. 2, s. 238-239.

3.The Water Encyclopedia, 1990, Lewis Publishers, Przegl. Geogr. (1992), t. LXIV, z. 1-2, s. 194-196.

4.Kułtuniak J., red. Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia., t.2, 1993, "Śląsk", Katowice, Przegl. Geogr. (1995), T. LXVII, z.3-4, s. 406-408.

5.Newson M., Hydrology and the River Environment, Clarendon Press, Oxford, 221 s., Przegl. Geogr. (1997), 69, 3-4, s. 368-370.

6.Kułtuniak J., red.  Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, t.4, 1995, Śląsk", Katowice, Gospodarka Wodna, 3/1997, s. 91-92.

7.Kułtuniak J., red. Rzeki. Kultura - cywilizacja - historia, t. 9, 2000, Śląsk", Katowice, Gosp. Wodna, 3, (2001), s. 129-131.

8. Jackowski A., Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, 2005, Częstochowa, Biblioteka „Niedzieli”, 175 + zał., Dziennik Polski, 10 grudnia, 2005 r.

9. Jackowski A., Jasnogórskie pielgrzymowanie bez granic, 2005/2006, Alma Mater, 76/77, 96.

10. Pociask-Karteczka J. (2011) O Sabale, Tatry, 2(36),115.

 11. Pociask-Karteczka J., Jelonkiewicz Ł. ( 2012) Hydrologia Bieszczadów Wysokich, Przegląd Geologiczny, 60, 5, 252.

       12. Jelonkiewicz Ł., Pociask-Karteczka J., 2013, Rzecz o hydrologii Bieszczadów, Wierchy, 77 (116), 283-285.

       13. Pociask-Karteczka J., Franczak P., Góral P., 2012, Bartnik A., Jokiel P., Geografia wezbrań  powodzi rzecznych, Przegląd Geofizyczny, 62 (3-4), 442-445.

       14. Pociask-Karteczka J., 2013, Poetyckie tomiki Adama Żuchowskiego, Wierchy, 77 (116), 273-274.

       15. Pociask-Karteczka J., 2015, Opowiadania Adama Żuchowskiego, Wierchy,  79 (118), 304-305.

        16. Pociask-Karteczka J., 2018, Zasoby wód płynących Polski. Uwarunkowania, wykorzystanie, zmiany. Małgorzata Gutry-Korycka:, GW-PIB, Warszawa, 2018, ss. 116,10 tab., 39 rys., Gosp. Wodna, 8(836), 8/2018, 257.

         18. Pociask-Karteczka J., 2020, Atlas Tatr. Przyroda nieożywiona. Recenzja, Wierchy, 83(2017), 332-333.

         19. Pociask-Karteczka J., 2020, Wody Wielkopolski, Choiński A., red. Gospodarka Wodna, 5/2020, ss. II, III okł.

 

 

J. Projects not published

       1.Pociask-Karteczka J. (1993) Charakterystyka stosunków wodnych Krakowa, 1993, mapa 1:25 000, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Oddz. w Krakowie,  B-3, temat nr 215, s. 40, waloryzacja terenów otwartych dla zabudowy (komentarz, maszynopis).

       2.Pociask-Karteczka J. (1996) Analiza struktury sieci rzecznej na terenie województwa krakowskiego, Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej,  Urząd Wojewódzki, Kraków, AGH, IG UJ, (mapy i komentarz)

       3.Pociask-Karteczka J. (1997) Rozmieszczenie źródeł na terenie województwa krakowskiego, Komputerowy Atlas Województwa Krakowskiego jako element Małopolskiego Systemu Informacji Przestrzennej,  Urząd Wojewódzki, Kraków, AGH, IG UJ.

       4.Pociask-Karteczka J. (1999) Analiza struktury sieci rzecznej na terenie województwa małopolskiego, Małopolski System Informacji Przestrzennej, Urząd Marszałkowski, Kraków.

       5. Baścik M., Pociask-Karteczka J., 2001, Spowodowanie wpisania w rejestr pomników przyrody nieożywionej 16 źródeł wytypowanych do ochrony na podstawie badań krenologicznych przeprowadzonych w latach 1999-2001 (Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Krakowie z dnia 8 listopada 2001 r. o wpisaniu źródeł do rejestru pomników przyrody nieożywionej).

       6.Baścik M., Pociask-Karteczka J. (2003) Dokumentacja współczesnego stanu źródeł oraz rekomendowanych form ochrony źródeł uznanych za pomniki przyrody nieożywionej w 2001 r., Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wydział Ochrony środowiska Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kraków.

       7. Pociask-Karteczka J. (2009) Wody podziemne Krakowa, UMK, Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa.

      8. Pociask-Karteczka J., Żychowski J. (2016) Hydrozagrożenia, Kraków

 

 

        Poems                                                                                                              

Pociask-Karteczka J. (1996) Na drugi brzeg, Wyd. Miniatura, Kraków, 64.

Pociask-Karteczka J. (1997) Droga Krzyżowa, Wyd. AA i M, Kraków.

Pociask-Karteczka J. (1998) Pieta, Jasna Góra, 3/1998, s. 21.

Pociask-Karteczka J. (1999) Pan Jezus spotyka Matkę Bolesną, Jasna Góra, 9/1999, s. 4.

Pociask-Karteczka J. (1999) Zostańcie, 1999, Wyd. Miniatura, Kraków,  64.

Pociask-Karteczka J. (2001) Na przełomie, 2001, Niedziela, 11 II, Nr 6A, Rok XLIV, s. 18.

Pociask-Karteczka J. (2001) Na przełomie, Gość Niedzielny, 2001, 1 IV, Nr 13, Rok LXXVIII, s. 26.

Pociask-Karteczka J. (2003) Gdy na Grodzkiej zbyt ciasno, Alma Mater, 2003, 50, s. 46.

Pociask-Karteczka J. (2005) Ocalenia, 2005, Biblioteczka Teatru Stygmator, Kraków, 70.

Pociask-Karteczka J. (2005) Kwiecień 2005, 2006, Niedziela, 2 IV, Nr 14, Rok XLIX, s. 13.

Pociask-Karteczka J. (2006)  Wiersze wybrane - Alma Mater, 2006, 85, s. 93-94.

Pociask-Karteczka J. (2007) Wieczór z Barbarą Komorowską, 2007, www.teatry.art.pl (recenzja).

Pociask-Karteczka J. (2007) Posłowie, (do tomiku pt. SM Smak młodości Anieli Agaty) Biblioteczka Teatru Stygmator, Kraków, 2007.

Pociask-Karteczka J. (2007) Wiersze, Konspekt, Pismo AP, 3-4, 128-129.

Pociask-Karteczka J. (2008) Twarze z gór, Kroniki poetyckie, t. 6, Dom Wydawnictw  Naukowych, Kraków,  72.

Pociask-Karteczka J. (2008) Pod skrzydłami białego anioła, Kozirynek, 5, 137-143.

Pociask-Karteczka J. (2008) Bądź pozdrowiony, Na Hali Kopieniec we wrześniu, [w:] Almanach XXXVI, Krakowska Noc Poetów, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków.

Pociask-Karteczka J. (2009) Poranek, Tatry w płatkach śniegu [w:] Almanach XXXVII, Krakowska Noc Poetów, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków-Nowa Huta, 68, 69. 

Pociask-Karteczka J. (2010) Hanka passionate exile,  Foreword, http://www.amberandturquoise.com/

 Pociask-Karteczka J. (2010) w Buczynowej Dolinie w czerwcu, W zaciszu śmierci (II) [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XXXVIII, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków, s. 66, 67.

Pociask-Karteczka J. (2011) Sen I, Sen II [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XXXIX, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków, s. 58.

Pociask-Karteczka J. , 2012, bez dotyku, Wyd. Signo, Kraków, ss. 48.

 Pociask-Karteczka J. , 2012, Droga Krzyżowa, wyd. II, Towarzystwo Słowaków w Polsce, Kraków, ss.24.

Pociask-Karteczka J. (2012) Kocioł czarnego Stawu Gąsienicowego, Tatrzańskie przyziemie – case study [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XL, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków, s. 38.

Pociask-Karteczka J., 2013, U Brata Alberta zimą, Głos Brata Alberta, nr 4 (75), s. 4.

Pociask-Karteczka J., 2013, przebudzenie ewy [w:] Pożegnanie lata pisarzy i artystów. Almanach, Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, s. 93.

Pociask-Karteczka J. , 2013, Nim zapłonie noc [w:] Pożegnanie lata pisarzy i artystów. Almanach, Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, s. 94.

Pociask-Karteczka J., 2013, Tryptyk Bramy [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XLI, Krakowski Oddział Związku Literatów Polskich, Kraków, s. 37.

Pociask-Karteczka J., 2014, pewien człowiek, jak dobrze [w:] Na szlaku, 28, e-87 (283), styczeń 2014, s. 9.

Pociask-Karteczka J., 2014, nieboskłony [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XLII, Poeci Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich, Kraków, s. 60.

Pociask-Karteczka J., 2018, przebudzenie ewy, Kraków.

Pociask-Karteczka J., 2014, jesień w Dalmacji, pieśni wiatru [w:] Almanach. Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów, Stow. Twórcze Artystyczno-Literackie, Kraków, 103-104.

Pociask-Karteczka J., 2015, Równia Krupowa (Zakopane), Literat Krakowski, 7, s. 71

Pociask-Karteczka J., 2015, na lotnisku, noc w Zakopanem [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XLIII, Kraków, s. 67, 68.

Pociask-Karteczka J., 2015, zaklinacz czasu, a może, mrok, [w:] Almanach. XX Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów, Stow. Twórcze Artystyczno-Literackie, Kraków, 137-138.

Pociask-Karteczka J., 2016, warto, przeszłość, miłość, młodość [w:] Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów. Almanach, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, 103-105.

Pociask-Karteczka J.,  2017, a może  [w:]  Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów. Almanach, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, 88.

Pociask-Karteczka J., 2017, a jednak, w dolinie Biokova , mrok [w:] Krakowska Noc Poetów. Almanach XLV, Krakowski Oddział  Związku Literatów Polskich, Kraków, 61-62.

Pociask-Karteczka J., 2018, cisza, Maćkowa Perć, 1 (35), 3.

Pociask-Karteczka J.,  2018, Umarli [w:] Pożegnanie lata pisarzy i artystów 2018, almanach. Wolność tworzenia, Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie, Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków, s. 85.

Pociask-Karteczka J., 2019, kocioł Czarnego Stawu Gąsienicowego [w:] Spod znaku Skorusy, Katamaran Literacki, s. 58. 

Pociask-Karteczka J., 2019, quasi-awatary, Almanach, Pożegnanie Lata Pisarzy i Artystów, Stow. Twórcze Artystyczno-Literackie, Kraków, 24, 62.

Pociask-Karteczka J., 2019, Wiosna 2007 – wspomnienie kosmicznej podróży, Literat Krakowski, 12, s. 131.

Pociask-Karteczka J., 2019, Lidfjellet (Spitsbergen) – lipiec 1983 roku, Literat Krakowski, 12, s. 131-132.

Podróże w czasie i przestrzeni, Kwarantannowy Salon Artystyczny Beaty Anny Symołon, 21 VII 2020 r.,  https://dworek.eu/aktualnosci/sabas-online--podroze-w-czasie-i-przestrzeni